Elemental Holding z nowymi pojemnikami na elektroodpady dla Grodziska Mazowieckiego

W Grodzisku na Mazowszu, mieście, gdzie siedzibę ma działająca globalnie Grupa Elemental Holding, a także jedna z jej spółek Terra Recycling, pojawiły się kontenery na zużyty sprzęt elektroniczny, elektryczny oraz inne odpady wartościowe. Pojemniki są przeznaczone do zbiórki drobnej elektroniki o maksymalnym rozmiarze do 50 cm, czyli starych telefonów, monitorów, laptopów, konsoli, żelazek, mikserów, tosterów itp. W pierwszej fazie projektu na terenie miasta w strategicznych punktach będzie rozlokowanych 10 kontenerów. Montaż ma się zakończyć jeszcze w lipcu br.

W ramach umowy z władzami samorządowymi Grodziska Mazowieckiego zamontowane są już pierwsze pojemniki – na parkingu przy Stawach Walczewskiego oraz na parkingu przy Cmentarzu Komunalnym w Szczęsnym, kilka kilometrów od centrum Grodziska. Lokalizacja kontenerów nie została wybrana przypadkowo. Musi ona uwzględniać kilka czynników. Pojemniki powinny być łatwo dostępne dla mieszkańców chcących pozostawić odpady. Dojazd do nich nie może być w żaden sposób ograniczony, tak by dało się je swobodnie opróżniać i serwisować. Nie mogą utrudniać poruszania się pieszym, rowerzystom i kierowcom.

- Chcemy wspomóc mieszkańców Grodziska Mazowieckiego i ułatwić im utylizację zużytego sprzętu elektro. Dzięki umieszczeniu pojemników na terenie Grodziska Mazowieckiego będzie im łatwiej i wygodniej pozbyć się niepotrzebnych urządzeń – podsumowuje Sebastian Królik, Prezes Terra Recycling Sp. z o.o. – Przygotowując grafikę na nasze kontenery zależało nam, aby oprócz funkcjonalności miała też atrakcyjny wygląd, aby zaciekawić mieszkańców Mazowsza tematem odpowiedzialnego recyklingu elektroodpadów – dodaje Sebastian Królik.

Nowoczesne i przykuwające wzrok ciekawą kolorystyką pojemniki z blachy ocynkowanej są wyposażone w klapę samo-domykającą, która umożliwia wygodne i bezpieczne korzystanie. Sprężyny gazowe wspomagają klapę zapewniając jej powolny i płynny ruch. Daszki ochronne zapobiegają zaciekaniu deszczu do środka. Kontenery wyposażone są w zamek z wkładką. Mają wysokość prawie dwóch metrów, każdy waży ponad 200 kg.

Pojemniki są przystosowane do przechowywania w nich elektroodpadów. Bezpieczny dla środowiska jest również sposób ich odbioru. Każdy ze sprzętów oddanych do pojemnika zostanie bezpiecznie zdemontowany i przekazany do odzysku, a następnie poddany recyklingowi.

Zbieranie i przetwarzanie elektrośmieci to jeden z filarów działalności Grupy Elemental Holding. Recykling WEEE i płytek drukowanych PCB przebiega w spółkach prowadzących zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie tylko w Polsce, ale także w Estonii, na Litwie i w Turcji. Odpady zużytego sprzętu i jego elementów dostarczane są do zakładów własnym transportem spółek z punktów zbierania prowadzonych przez sieci sklepów, producentów, serwisantów, bezpośrednio od osób fizycznych w ramach współpracy z organizacjami odzysku oraz gminami, a także zewnętrznie z lokalnych punktów zbiórki. Przyjmowany sprzęt jest ważony i rozdzielany wg kodów odpadu i rodzaju.

Sprzęt poddawany jest różnym procesom odzysku, w tym recyklingu. Wstępne przetwarzanie polega na obróbce w celu oddzielenia frakcji nadających się do recyklingu. Elektroodpady segregowane są następnie pod kątem rodzajów poszczególnych tworzyw sztucznych, płytek elektronicznych zawierających metale szlachetne, metali żelaznych i nieżelaznych, szkła i  makulatury. Poszczególne frakcje pozyskanych materiałów podlegają recyklingowi. Tworzywa sztuczne oraz metale sprzedawane są do podmiotów zewnętrznych. Odpady nie nadające się do odzysku, w tym recyklingu, poddawane są utylizacji. Odpady magazynowane są w spółkach Grupy możliwie krótko, tak aby maksymalnie zoptymalizować wykorzystywane środki transportu i  pozostawić jak najmniejszy ślad węglowy.

Lokalizacja pojemników Elemental Holding na elektrośmieci w Grodzisku Mazowieckim:

  1. Parking przy ulicy Bartniaka - naprzeciwko restauracji PIKNIK
  2. Parking przy Stawach Walczewskiego (już zamontowany)
  3. Parking przy Hali Sportowej
  4. Parking przy Cmentarzu Komunalnym w Szczęsnym (już zamontowany)
  5. Czarny Las- teren świetlicy
  6. Książenice przy szkole
  7. Parking przy WKD Radońska
  8. Teren przy Szkole Podstawowej nr 4
  9. Teren przy Hali Westfalla
  10. Parking przy Centrum Kultury

O Elemental Holding
Elemental Holding S.A. to globalny gigant w dziedzinie urban mining, który inwestuje w podmioty z branży recyklingu. Działając jako holding, koordynuje działanie spółek zależnych w 35 krajach na trzech kontynentach, odpowiadając za strategię Grupy oraz optymalizację procesów operacyjnych.
Elemental Holding dąży do globalnej pozycji lidera w pozyskiwaniu i produkcji metali strategicznych, takich jak metale z grupy platyny oraz metale z grupy miedzi, w sposób przyjazny dla środowiska. Firma prowadzi działalność nie tylko w Polsce, ale również w Europie, na Bliskim i Dalekim Wschodzie, w Afryce oraz Stanach Zjednoczonych.

 

Polub nas na Facebook