Głód ziemi pod inwestycje, czy apetyt na inwestorów?

21 maja odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju i Budżetu Rady Miejskiej w Grodzisku Maz. Głównym tematem spotkania radnych było omówienie planów inwestycji w tzw. strefach przemysłowych Grodziska. Stan obecny i prognozy ich rozwoju przedstawił Główny Specjalista ds. Strefy Przemysłowej – Jan Pazio.
 
- To jest ważny moment w rozwoju Grodziska. Nie pamiętam, aby inwestor dobijał się do nas tak intensywnie, jak obecnie - tak rozpoczął posiedzenie Komisji Rozwoju i Budżetu Jan Pazio - Główny Specjalista ds. Strefy Przemysłowej. - Gdybyśmy mieli potrzebne działki, plany i infrastrukturę, to mielibyśmy niebywałą sytuację, w której liczba zgłaszających się inwestorów dochodziłaby do10 miesięcznie.
Obecnie w Grodzisku i jego okolicy istnieją trzy strefy przemysłowe.
I strefa – firmy zlokalizowane w okolicy ul. Chrzanowskiej (Raben, Danfos, Barpimo, Troun-Nutrition),
II strefa – firmy skupione przy ul. Zachodniej i Granicznej (Frito-Lay, Hiestand, Rabugino, Souminen),
III strefa – Chlebnia-Natolin
Czwarta strefa - Żuków jest w fazie planów.

Chlebnia - Natolin – strefa III
W prezentacji zostały przedstawione plany pod zabudowę inwestycyjną najintensywniej rozwijającej się obecnie strefy III – tzw. natolińskiej. W grudniu 2006 gmina przekazała plac pod budowę drogi gminnej we wsi Chlebnia i Natolin, prowadzącej na zachód od drogi wojewódzkiej nr 579 w głąb terenu planowanej strefy przemysłowej. 75% środków finansowych na tę inwestycję będzie pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W strefie III przewidziana jest lokalizacja kilku firm. Istnieje już Gefco - francuski inwestor, dystrybutor części zamiennych dla firmy Peugeot i Citroën. Kolejne mają rozpocząć budowę w przyszłym roku:
Dekofilm - wytwarzająca folie termokurczliwe,
Comerman - firma transportowa,
Interchemall - zakład przetwórstwa spienionych tworzyw sztucznych planuje budowę drugiego zakładu produkcyjnego,
Carpol - firma, zajmująca się przebudową i modernizacją samochodów specjalistycznych, która weszła we współpracę z grodziskim technikum, przyjmując jedną z klas na warsztaty i fundujac najlepszym uczniom stypendia, a w przyszłości wyznaczając ścieżkę kariery w firmie dla tych, którzy będą chcieli w niej pracować.
- Do tego typu działań chcemy zachęcić także innych inwestorów, aby brali z przykład z firmy Carpol. To najlepsza motywacja dla młodych ludzi i znakomita zachęta - mówił Jan Pazio.
Reszta inwestorów zamierzających prowadzić swoją działalność w tej strefie pozostaje na etapie zakupu gruntów.
 
W rozwoju przemysłu na terenie gminy ważną rolę ma odegrać budowa hal magazynowych. Rozwijająca się firma Gefco planuje budowę hali ceglanej w stylu łódzkim. Halę magazynową chce też zbudować firma logistyczna - Szewczyk Holding.

- Głód ziemi inwestycyjnej jest w Grodzisku olbrzymi, a inwestorzy gotowi są ją nabyć. Ma to związek z popularnością i Pana Burmistrza i medialnym nagłośnieniem samego Grodziska – przekonywał Jan Pazio – Dziś dowiedzieliśmy się, że warszawska firma Serwar – produkująca sery topione, chce kupować grunt i inwestować u nas. Rozbudowę planuje również niemiecka firma Harribo – producent słodyczy, która zakupiła już grunt.

Czwarta strefa – Żuków
Pozostaje ona na razie w sferze planów i założeń. Rozwój ma ułatwić obwodnica. Tu jednak dopiero następuje skup i podział gruntów pod inwestycje. Proces może trwać jednak jeszcze dość długo, bo wielu właścicieli nie chce przekazać gminie ziemi rolnej pod zabudowę inwestycyjną. Są więc w planach spore ubytki terytorialne.
Jan Pazio zapewnia jednak, że już dwaj deweloperzy deklarują w okolicach węzła obwodnicy z autostradą budowę od 80 do 100 tys. m2 powierzchni - Nie będzie ona typowo produkcyjna, ani typowo logistyczną. Będzie to powierzchnia dla inwestorów, którzy potrzebują od 2,5 do 3 tys. powierzchni z biurem – rozpoczynających swoją działalność. Takie budownictwo powierzchni halowych jest obecnie bardzo opłacalne i potrzebne i ułatwia sprowadzanie inwestorów, którzy chcą się „wprowadzić” do gotowych budynków. Teraz tylko jak najszybciej trzeba ustalić procedurę studium, a potem planu, by hale te powstały w Żukowie. W wersji optymistycznej jest to możliwe za rok – wyjaśnia Główny Specjalista ds. Strefy Przemysłowej.
 
Kłudno Stare
Jest także zainteresowanie 75 - 85 ha obszarem w Kłudnie Starym. W okolicach skrzyżowania obwodnicy z autostradą ma szansę powstać osiedle mieszkaniowe (droga na Tłuste). - Budowa takich skrzyżowań kończy się zwykle na tym, że powstają wokół nich mini miasteczka. Poprzez dostęp do tras szybkiego ruchu osiedle takie żyłoby własnym życiem. A więc te tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, byłyby bardzo atrakcyjne - przekonywał Jan Pazio - Jest to bardzo ciekawa koncepcja pod względem organizacyjnym i planistycznym. W związku z tymi planami pojawił się przedstawiciel dużego inwestora brytyjskiego – dodał, nie zdradzając jednak jego nazwy.
 
Plany a fakty
- Firmy zgłaszają się w tempie 1-2 dziennie – informował Jan Pazio. Jednak jak na taką częstotliwość i popyt na tereny inwestycyjne gminy, efekty wcale nie wydają się być tak fantastyczne, jak można by wywnioskować z prezentacji. Realia chyba nieco odbiegają od wyobrażeń. Wiele z przywołanych inwestorów i inwestyji funkcjonuje na razie na papierze i w sferze planów.
 
Lp Nazwa firmy Powierzch. bud. m2 Zakup ziemi T/N Pozwol. budowy T/N Realizacja Podatek od nieruch 2007 Podatek od nieruch. 2008 Podatek od nieruch. 2009
1. Dekofilm 4 400 T N 2007   88 000 88 000
2. Euroglas 8 000 T T 2007   160 000 160 000
3. Gefco 15 000 T T zrealizow. 300 000 300 000 300 000
4. Douriez 1 100 T N 2007   22 000 22 000
5. Carpol 2 500 T T 2008     50 000
6. Inter-team 15 000 T N 2008     300 000
7. Interchemall 6 500 T N 2008     130 000
8. Comerman 2 500 T N 2008     50 000
9. ZMPD b.d. T (część) N b.d.      
10. Serwar b.d. N   2008      
11. Panattoni 40 000 N (Żuków)   2008/2009     800 000
12. Eurinpro 40 000 N (Żuków)   2008/2009     800 000
            RAZEM 570 000

1 100 000

                2 700 000

Jan Pazio twierdzi, że ma za mało pracowników do obsługi zgłaszających się inwestorów. - Pracuję z trzema asystentkami, gdybym miał cztery osoby, bylibyśmy w stanie zagospodarować znacznie większą liczbę zgłaszanych inwestycji. Ze względu na niemożliwość poszerzenia kadry – nie możemy tego zrobić.
Wynikałoby z tego, że Grodzisk może przebierać w inwestorach, choć Jan Pazio twierdzi, że żadna wizyta i telefon nie pozostają bez odpowiedzi, ale też z drugiej strony urząd zachęca inwestorów do samodzielnych działań adaptacyjnych. Zdaniem Jana Pazio jest wiele mniejszych firm, które rozwijają się bez wiedzy Urzędu (np. MarcPol na ul. Żyrardowskiej).

- Perspektywy są znakomite, nabór inwestycyjny bardzo duży, medialne nagłośnienie Grodziska bardzo silne. Wystąpienia Pana Burmistrza i nagrody przekładają się na telefony i ogromne zainteresowanie – tak kończył prezentację Główny Specjalista ds. Strefy Przemysłowej. - Na dziś mamy 10 inwestycji do 100% reallizacji, a 5 bardzo dużych szacujemy na 50%. Firmy, o których mówiłem gwarantują ponad 100 miejsc pracy każda, czyli około 1 500 osób ma w przyszłości szanse na zatrudnienie.

Trudno wywnioskować z wypowiedzi Głównego Specjalisty ds. Strefy Przemysłowej czy większy jest apetyt miasta na inwestorów, czy ci mają większy głód ziemi pod zabudowę? Plany i determinacja wydają się jadnak być równie wielkie po obu stronach. Oby przyniosły jak najlepszy skutek.
 
Polub nas na Facebook