Grodziś na spotkaniu z przedszkolakami

Policjantka z grodziskiej komendy oraz miś Grodziś odwiedzili wczoraj ponad 100 dzieci z Przedszkola Sióstr Opatrzności Bożej. Funkcjonariusze opowiedzieli najmłodszym o swojej pracy i przypomnieli podstawowe zasady bezpieczeństwa. Przedszkolakom bardzo podobała się policyjna maskotka, która na zakończenie zajęć wystawiła im bardzo pozytywne oceny z wiedzy o prawidłowych zachowaniach. Dzieci mogły też obejrzeć policyjny sprzęt i usiąść w radiowozie.

Policyjne spotkania z najmłodszymi są okazją do zapoznawania ich z zadaniami funkcjonariuszy, a jednocześnie z zasadami bezpieczeństwa, które trzeba poznawać jak najwcześniej. Takie tematy były poruszane na wczorajszym spotkaniu z dziećmi z Przedszkola Sióstr Opatrzności Bożej. Policjantka oraz towarzyszący jej Komisarz Grodziś opowiedzieli dzieciom o swojej pracy i zaprezentowali niektóre elementy wyposażenia służbowego. Mundurowi podkreślali, że policyjna służba polega na pomaganiu osobom pokrzywdzonym, a szczególnie funkcjonariusze dbają o bezpieczeństwo dzieci.

Podczas zajęć policjanci przypomnieli zasady bezpiecznych zachowań na drodze, w domu i na podwórku. Podkreślali potrzebę używania elementów odblaskowych przez pieszych, prawidłowego podróżowania samochodem, a także ostrożnych zachowań wobec osób obcych. Dzieci dowiedziały się także dlaczego tak ważne dla nich jest przestrzeganie zasad określonych przez dorosłych. Za dużą wiedzę z tych dziedzin policyjny miś wszystkim uczestnikom zajęć wystawił „6”.

Po teorii był także czas na oglądanie z bliska radiowozu i policyjnego sprzętu. Dzieci ustawiały się w kolejkach, aby usiąść w policyjnym aucie, przymierzyć czapkę lub zobaczyć kajdanki. Ich uśmiechy i zainteresowanie były dowodem na zadowolenie ze spotkania z policjantami. Mamy nadzieję, że będzie to również miało odzwierciedlenie w ich codziennym bezpiecznym zachowaniu.

Polub nas na Facebook