Od 1 kwietnia będzie można składać wnioski na świadczenie 500+. - Pieniądze już są i czekają, byśmy mogli je wypłacić – mówił nam Burmistrz Grzegorz Benedykciński.

Na temat programu 500 + rozmawialiśmy z Burmistrzem Grzegorzem Benedykcińskim:

Obiektywna.pl: Panie Burmistrzu, jak wglądają przygotowania do przyjmowania wniosków w programie 500+?

Grzegorz Benedykciński: Jesteśmy przygotowani i zrobimy to perfekcyjnie. We wszystkich szkołach, przedszkolach, w urzędzie, w Wydziale Świadczeń Rodzinnych i na basenie zrobimy punkt informacyjny. Będzie można tam przez pierwsze 2 tygodnie pobierać i wypełniać druki. Zrobimy to tak, by nigdzie nie tworzyły się kolejki. Oczywiście wszystkie informacje można znaleźć w internecie, ale punkty informacyjne będą w 17 miejscach. Możemy powiedzieć o naprawdę masowej informacji.

O: Nie boi się Pan tego, że większość mieszkańców będzie chciała wypełnić wnioski od razu w pierwszych dniach?

GB: Ja mam tylko prośbę, by zorganizować to podczas tych pierwszych 2 tygodni, a nie ostatniego dnia. Potem będą jedynie 3 punkty: w urzędzie, w Wydziale Świadczeń Rodzinnych i w Inforcentrum. Każdy, odwożąc dziecko do szkoły czy do przedszkola, będzie mógł pobrać druk, wypełnić go na miejscu, jeżeli jest jakiś problem z wypełnieniem. Na tej podstawie będziemy przygotowywać się do świadczeń.

O: Kiedy może nastąpić wypłata pierwszych świadczeń?

GB: Pieniądze już są i czekają, byśmy mogli je wypłacić.

Przypomnijmy, że od 1 kwietnia 2016 roku rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będą mogli otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzymają także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. O wypłatę świadczenia wychowawczego może ubiegać się matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka albo opiekun prawny dziecka.

Wnioski będzie można pobrać i składać przez cały czas w następujących punktach:

 • URZĄD MIEJSKI NA SALI OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW – UL. KOŚCIUSZKI 32 A
 • DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – UL. SKŁADOWA 5
 • INFOCENTRUM – UL. KOŚCIUSZKI 41

Dodatkowo przez pierwsze 2 tygodnie wnioski można wypełnić i złożyć:

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 – UL. KILIŃSKIEGO 8B
 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 – UL. WESTFALA 3
 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 – UL. ZIELONY RYNEK 2
 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 – UL. SPORTOWA 31
 • SZKOŁA PODSTAWOWA W ADAMOWIŹNIE – UL. OSOWIECKA 33
 • SZKOŁA PODSTAWOWA W IZDEBNIE KOŚCIELNYM – UL. KS. OZIĘBŁOWSKIEGO 9
 • SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIĄŻENICACH – UL. MARYLSKIEGO 3
 • GIMNAZJUM NR 1 – UL. ZIELONY RYNEK 2
 • GIMNAZJUM NR 2 – UL. WESTFALA 3
 • GIMNAZJUM NR 3 – UL. LECHA ZONDKA 3
 • PRZEDSZKOLE NR 1 – UL. LECHA ZONDKA 5
 • PRZEDSZKOLE NR 4 – UL. GÓRNA 12
 • PRZEDSZKOLE NR 5 – UL. ZIELONY RYNEK 2
 • PRZEDSZKOLE NR 7 – UL. KOPERNIKA 15

Wypełnione wnioski można również przesłać na adres:
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – UL. SKŁADOWA 5, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

Wnioskodawcy mają 3 miesiące na złożenie wniosku bez ryzyka utraty prawa do wypłaty świadczeń za kwiecień, maj i czerwiec. Osoby, które złożą wnioski w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca, otrzymają świadczenia z wyrównaniem od 1 kwietnia. Osoby, które złożą wniosek po 1 lipca, będą miały prawo do świadczenia, począwszy od miesiąca, w którym złożony zostanie wniosek.

Więcej informacji, jak i wzory wniosków można pobrać z strony http://www.grodzisk.pl/rodzina-500.html

Polub nas na Facebook