W 2013 r. Gmina Grodzisk Mazowiecki znów odnotowuje wzrost liczby mieszkańców. Na dzień 31 grudnia, na terenie gminy w sumie było już zameldowanych 43 365 osób. W porównaniu do roku 2012 jest to wzrost o ponad 2 tys. osób

Na koniec roku na terenie miasta było zameldowanych ponad 29,5 tys. osób, z czego ponad 1000 na pobyt czasowy. Natomiast na terenie gminy było zameldowanych blisko 14 tys. mieszkańców, w tym ponad 400 osób na pobyt czasowy.

W ciągu roku na terenie gminy urodziło się i zostało zameldowanych blisko 490 dzieci. W tym czasie zmarło blisko 380 osób.

W ciągu roku ponad 800 osób zamieszkało w mieście i ponad 1200 w grodziskich wsiach.

Napływ nowych mieszkańców do Grodziska Mazowieckiego to tendencja, która utrzymuje się od ponad 10 lat. To zasługa kilku kluczowych czynników: bliskości stolicy, dobrej komunikacji (połączenia kolejowe, autobusowe, autostrada), coraz lepszej infrastruktury oraz inwestycji poprawiających jakość życia mieszkańców.
Polub nas na Facebook