Grodzisk uruchomił telefon zaufania

Pod nr telefonu 500 576 899 dzieci, młodzież, a także rodzice mogą otrzymać potrzebne wsparcie i poradę. Psychopedagogiczna pomoc w formie indywidualnych rozmów skierowana jest do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w trudnych sytuacjach życiowych, czy kryzysach rówieśniczych.

Pomoc oferowana jest także dla rodziców i specjalistów (nauczycieli, pedagogów, kuratorów, pracowników służb interwencyjnych) w sytuacjach kryzysowych, wynikających z podejrzenia lub stwierdzenia doświadczenia przez dzieci i młodzież agresji i przemocy w szkole, cyberprzemocy i zagrożeń związanych z nowymi technologiami, wykorzystywania seksualnego, kontaktu z substancjami psychoaktywnymi, uzależnień, depresji, myśli samobójczych lub zaburzeń odżywiania.

Telefon jest czynny:

    w poniedziałki w godz. 19.00 – 21.00,
    w środy w godz. 16.00 – 18.00,
    w piątki w godz. 19.00 – 21.00.

Więcej informacji i kontakt online przez stronę: https://www.facebook.com/pages/category/Art/WGM-art-2411266428915281/

Polub nas na Facebook