Kolejne miliony z UE na inwestycje w poprawę efektywności energetycznej i bezpieczeństwa. Parafia Przemienienia Pańskiego w Grodzisku Mazowieckim przeznaczy blisko 1,1 mln zł ze środków unijnych na termomodernizację budynków, poza tym do gminy Grodzisk Mazowiecki trafi ponad 400 tys. zł wsparcia na systemy wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach. . Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci.

­– Podpisaliśmy dziś kolejne umowy na dofinansowanie trzech projektów. Tym razem środki unijne pozwolą przeprowadzić niezbędną modernizację m.in.  kościoła w Grodzisku Mazowieckim i szkoły w Ożarowie. Oznacza to nie tylko lepsze warunki pobytu i oszczędności, ale też wiele korzyści dla środowiska naturalnego. Natomiast uruchomienie systemu alarmowego w Grodzisku Mazowieckim z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa jego mieszkańców podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Poprawa efektywności energetycznej w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Grodzisku Mazowieckim

Ponad 1 mln zł z funduszy unijnych Parafia Przemienienia Pańskiego w Grodzisku Mazowieckim przeznaczy na wykonanie kompleksowej termomodernizacji kościoła i przyległego łącznika. W ramach projektu zostaną zakupione i zamontowane pompy ciepła, kocioł gazowy i zewnętrzne przyłącza do pomieszczeń technicznych. Wykonane zostaną też instalacje ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, centralnego ogrzewania i elektryczne. Ocieplone zostaną ściany zewnętrzne, cokół i ściany przy gruncie, strop nad ostatnią kondygnacją, a także dach kościoła. Stolarka okienna zostanie wymieniona łącznie z nową obróbką blacharską. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie kosztów ogrzewania budynków. Zmniejszy się też ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

Partnerami w realizacji projektu jest Starostwo Powiatu Grodziskiego i Ośrodek Kultury w Grodzisku Mazowieckim.

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynku Parafii Rzymsko – Katolickiej Przemienienia Pańskiego w Grodzisku Mazowieckim

Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka Przemienienia Pańskiego

Całkowita wartość projektu: 1 430 022,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 089 991,56 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

Poprawa bezpieczeństwa w gminie Grodzisk Mazowiecki

To dobra informacja dla mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki. Dzięki środkom unijnym w drugiej połowie 2019 r. na terenie gminy zostanie uruchomiony zintegrowany system ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach. W ramach projektu wybudowanych zostanie 15 punktów alarmowych składających się z nowoczesnych syren elektronicznych szczelinowych wraz z urządzeniami do włączania, sterowania, kontroli oraz monitorowania. Centrum sterowania zlokalizowane będzie w budynku Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim a punkty alarmowe w wytypowanych miejscach gminy. Syreny alarmowe instalowane będą głównie na budynkach użyteczności publicznej w rejonach, gdzie występuje zagrożenie powodzią, substancjami niebezpiecznymi czy też gromadzeniem się dużej liczby osób. Projekt zakłada też przeprowadzenie działań z zakresu edukacji mieszkańców, zwiększających ich świadomość w zakresie katastrof naturalnych.

Tytuł projektu: Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi w gminie Grodzisk Mazowiecki

Beneficjent: GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

Całkowita wartość projektu: 538 244,08 zł

Kwota dofinansowania: 416 533,96 zł

Działanie: 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu   

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Polub nas na Facebook