Trwa akcja „zadymiania” prowadzona przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim, w celu wykrycia osób, które nielegalnie odprowadzają wody deszczowe do kanalizacji sanitarnej. Ma to na celu zmniejszenie dodatkowych kosztów ponoszonych przez ZWIK podczas oczyszczania zwiększonej objętości ścieków jak również, ma pomóc w wyeliminowaniu zanieczyszczeń dostających się do Grodziskiej Rokicianki.

- Zadymianie polega na wtłaczaniu do instalacji kanalizacyjnej nieszkodliwego dla ludzi i zwierząt dymu, który szybko rozchodzi się po całej instalacji kanalizacyjnej. Jeżeli dym wydostanie się poprzez rynnę, to dowód na to, że właściciel nielegalnie odprowadza wody opadowe - mówi Maciej Mański Dyrektor Operacyjny ZWiK.

Działania takie są niezgodne z prawem i zgodnie z przepisami art. 28 ust. 4a w związku z art.9 ust.1 (w związku z art. 2 pkt 8 lit.c) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz. 139) podlegają odpowiedzialności karnej w postaci grzywny do 10 000 zł, bądź przy rażących nieprawidłowościach działania takie mogą skutkować nawet ograniczeniem wolności.

- Na ten moment wykryliśmy około 40 posesji, które nielegalnie odprowadzały wody opadowe. Kontrole będziemy przeprowadzać do końca tego roku, ale akcja będzie cyklicznie wznawiana - informuje Dyrektor Mański.

Polub nas na Facebook