W minioną środę, 21 listopada br, w grodziskim Centrum Kultury odbyła się inauguracyjna sesja grodziskiej Rady Miejskiej. Przy niezwykłej oprawie wydarzenia byliśmy świadkami zaprzysiężenia 18 Radnych, oraz Burmistrza.

Ze względu na ordynację wyborczą w odróżnieniu od innych gmin nie poznaliśmy tego dnia kompletnej nowej Rady. W wyborach na radnych mandat otrzymali między innymi Burmistrz, jak i jego Zastępcy, którzy nie mogą jednocześnie pełnić obu funkcji, dlatego ich mandat radnego zostanie wygaszony, a na ich miejsce wejdą kolejne osoby z listy. Szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule Znamy ostateczny skład rady i zarządu Gminy Grodzisk Maz. Dodatkowo, na sesji ze względów zdrowotnych nieobecny był radny Stanisław Pietruczuk. Nowe osoby zostaną zaprzysiężone na najbliższej Sesji.

Uroczystą sesję otworzyła radna seniorka - Pani Wiesława Śliwińska, a następnie nowo wybrani radni oraz burmistrz Grzegorz Benedykciński złożyli ślubowanie. Kolejnymi punktem obrad był wybór komisji skrutacyjnej i przewodniczącego Rady, oraz zastępców.

Jako ciekawostkę mogę podać, że w obecnej Radzie zasiada trzech panów Okurowskich, każdy z innego ugrupowania i to na wniosek jednego z nich do komisji skrutacyjnej zostali wybrani wszyscy trzej.

W głosowaniu na przewodniczącego zgłoszona został jedna kandydatura – Joanna Wróblewska, która pełniła tę funkcję w minionej kadencji. W głosowaniu tajnym, została wybrana jednogłośnie.

Niestety ta wspaniała współpraca nie miała już miejsca przy wyborach trzech wiceprzewodniczących. Przewodnicząca Joanna Wróblewska wskazała tu 3 kandydatury: Norberta Ceglińskiego, Jarosława Józefowicza i Stanisława Kolasy – wszyscy z ugrupowania KWW Ziemia Grodziska. Dodatkowo radny Łukasz Lewandowski zgłosił kandydaturę Joanny Wiśniewskiej z KW Prawo i Sprawiedliwość. Niestety poparcie większości rady zyskały jedynie kandydatury zgłoszone przez przewodniczącą. W tym roku byłem na kilku inauguracyjnych sesjach. Przewodniczący Rady zawsze zgłaszał na swych zastępców osoby z innych ugrupowań. Szkoda, że w Grodzisku ugrupowanie Burmistrza, mając absolutną większość w Radzie, nie było zdolne do przyjęcia w prezydium Rady kogokolwiek z opozycji.

Był to ostatni punkt oficjalnych obrad. Wybory członków komisji będą miały miejsce na najbliższej sesji, która zwołana została na 27 listopada.

Warto tu wspomnieć o przepięknej oprawie tego wydarzenia. Podczas gdy komisja skrutacyjna przygotowywała karty do głosowania i zliczała głosy, zebranym czas umilał chór Cantata. Na zakończenie na skrzypcach Kaprys Polski Grażyny Bacewicz zagrała Weronika Kuta ze Szkoły Muzycznej im. T. Bairda w Grodzisku Mazowieckim. Mieliśmy też okazję obejrzeć zabawny film retrospekcyjny przypominający odradzanie się grodziskiego samorządu.Wysłuchaliśmy również kilku przemyśleń dotyczących samorządowego życia, którymi podzielił się z zebranymi dziekan grodziskiego dekanatu, księdz Janusz Starosta.

Żałować można jedynie, że np. w porównaniu z mającą miejsce dzień wcześniej inauguracyjną sesją w Milanówku, przybyło na nią zdecydowanie mniej mieszkańców.

Wszsytkich zainteresowanych przebiegiem sesji zachęcam do obejrzenia galerii zdjęć, jak i filmu zamieszczonego poniżej.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Inauguracja nowej kadencji samorządu w Grodzisku