„Wierni Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Tak ślubowali nowo wybrani radni Rady Miasta i Gminy Grodzisk Maz., podczas pierwszego uroczystego, inauguracyjnego posiedzenia w dniu 1.12.2010. W skład nowej rady weszło 21. radnych, w tym 11. z Ziemi Grodziskiej, 4. z ugrupowania „Grodziszczanie”, 4. z PiS-u i 2. z PO. Na przewodniczącego Rady zgłoszono tylko jednego kandydata, w osobie Joanny Wróblewskiej. W głosowaniu tajnym otrzymała 21 głosów, zostając niekwestionowaną Przewodniczącą Rady Miejskiej. Przewodnicząca J. Wróblewska zaproponowała aby Rada liczyła 2. wiceprzewodniczących, co przegłosowano jednogłośnie. Jako kandydatów na wiceprzewodniczących zgłoszono następujące osoby:
  1. Mirosław Gajowniczek – Ziemia Grodziska
  2. Marek Czarnecki – PO
  3. Henryk Tuszyński – Grodziszczanie
  4. Jarosław Redl – PiS
W wyniku tajnego głosowania na wiceprzewodniczących wybrano:
  1. Mirosław Gajowniczek – 13 głosów
  2. Marek Czarnecki – 13 głosów
Pozostałe osoby uzyskały po 8 głosów. Ziemia Grodziska i PO nie dopuściły do tego, aby wśród wiceprzewodniczących znalazł się przedstawiciel opozycji - jak każe dobry obyczaj.

Po głosowaniu, radna Maria Grabowska i radny Piotr Galiński złożyli swoje mandaty, tłumacząc to otrzymaniem od burmistrza propozycji pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Grodzisk Maz. Na ich miejsce wejdą kolejne osoby z list kandydatów o najwyższej ilości głosów. Na zakończenie Przewodnicząca Komisji Wyborczej Pani Korniłowska wręczyła Grzegorzowi Benedykcińskiemu zaświadczenie o wybraniu go burmistrzem na kolejną już 4-tą kadencję. Burmistrz złożył uroczyste ślubowanie kończąc je słowami „Tak mi dopomóż Bóg”.

Redakcja życzy radnym i burmistrzowi dobrego gospodarowania, z korzyścią dla wszystkich mieszkańców gminy, tak aby złożone ślubowanie nie było wyłącznie pustym frazesem.
Redakcja
Polub nas na Facebook