fot. Google Maps

Na poprzedniej sesji podjęto uchwałę dotyczącą zakupu gruntu pod placówkę oświatową w miejscowości Szczęsne. O planach związanych z jej budową i terminie powstania rozmawialiśmy z Zastępcą Burmistrza Grodziska Mazowieckiego Tomaszem Krupskim

- Podjęcie uchwały ma na celu nabycie ok 2ha gruntu pod budowę placówki oświatowej. Potrzeba wybudowania nowej szkoły wynika z rosnącej liczby uczniów w szkołach podstawowych w Książenicach i Adamowiźnie, również w związku z przekształceniem tych szkół z 6-letnich na 8-letnie. – mówił Tomasz Krupski. – Porozumieliśmy się z właścicielem odnośnie samego wykupu i w najbliższym czasie podpisany zostanie akt notarialny. Będziemy mieli działkę położoną w bardzo dobrej lokalizacji. Jest konieczność zaspokojenia potrzeb coraz większej ilości mieszkańców w południowej części gminy.

Corocznie do Grodziska sprowadza się około 700 mieszkańców. Duża ich cześć osiedla się na południu gminy, stąd potrzeba rozbudowy bazy oświatowej nie tylko na terenie miasta. Jednak kwestie oświaty to nie tylko szkoły ale i miejsca w przedszkolach, które w tym roku były dużym problemem. - Nie chciałbym dzisiaj powiedzieć czy to ma być tylko szkoła podstawowa, dlatego że jest też potrzeba wybudowania przedszkola w południowej części gminy. Jest to duża działka i na pewno zmieści się tu i szkoła i przedszkole – powiedział Tomasz Krupski.

W ostatnich latach podjęta została uchwała w sprawie budowy placówki oświatowej w Kadach. Niestety plany te nie zostały zrealizowane. Czy w tym przypadku nie będzie tak samo? - Z perspektywy mieszkańca najważniejsze jest dotarcie do jak najlepszej placówki oświatowej i patrzenie nie tylko przez pryzmat granic administracyjnych. Z kolei zadaniem gminy jest zapewnienie miejsc w placówkach w pierwszej kolejności i przede wszystkim swoim mieszkańcom. Dlatego lokalizacja na granicy gminy tworzy trudność w wyodrębnieniu obwodu tej placówki. Jednak przede wszystkim po podjęciu wspominanej uchwały zbierane były oferty w 2015 roku od mieszkańców na sprzedaż gruntów pod szkołę w Kadach - okazały się one za drogie. W tym wypadku uchwała podejmowana została dla działki, której uzgodniona cena zbliżona jest do wartości określonej w operacie szacunkowym przez biegłego.- poinformował Tomasz Krupski

Nie jest to jedyna inwestycja oświatowa planowana przez gminę w najbliższym czasie. Planowana jest budowa przedszkola z małym żłobkiem na ul. Okrężnej. Projektowana jest również rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Izdebnie Kościelnym. Więcej na ten temat napiszemy w najbliższym czasie.

Polub nas na Facebook