W dniu 27 grudnia b.r. w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie została podpisana kolejna umowa o dofinansowanie tym razem na rewitalizację terenu Stawów Walczewskiego w Grodzisku Mazowieckim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania to prawie 5 mln. zł, a całkowita wartość to ok. 7 mln. zł. Planowany termin zakończenia projektu przypada na II kwartał 2019 roku.

Projekt zakłada prace mające na celu zmianę sposobu użytkowania wspólnych przestrzeni miejskich jakie stanowią tereny wokół Stawów Walczewskiego oraz tereny poprzemysłowe przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim. Przedsięwzięcie obejmie prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Stawów Walczewskiego (utwardzenie nawierzchni, przygotowanie ciągów pieszo-rowerowych, montaż małej architektury i toalet, przygotowanie placu zabaw i siłowni plenerowej, przebudowa instalacji elektroenergetycznej i wodno-kanalizacyjnej, wykonanie nasadzeń i zieleni, przygotowanie chodnika i parkingu), termomodernizację znajdującego się w pobliżu Stawów obiektu do obsługi terenu (wymiana baterii łazienkowych, modernizacja ogrzewania, wymiana świetlików dachowych i drzwi wejściowych, a także ocieplenie dachu i ścian zewnętrznych) oraz częściowe zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej 29 w pobliżu planowanego Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej na cele lodowiska w okresie zimowym oraz Jarmarku Produktów Regionalnym w pozostałym okresie roku.

Projekt pn. „Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego” współfinansowany ze środków RPO WM 2014-2020, Oś VI Jakość życia, działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych.

Polub nas na Facebook