Grodziski magistrat realizuje kolejne zadania drogowe. Burmistrz Grzegorz Benedykciński podpisał już umowy z wykonawcami na realizację trzech inwestycji na terenie gminy.

Pierwsza umowa dotyczy przebudowy al. Sadowej we wsi Książenice. Tu zostanie przebudowana nawierzchnia jezdni poprzez wykonanie nakładki asfaltowej z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni z kruszywa jako podbudowy oraz utwardzone zostaną pobocza. Zadanie obejmuje także obsługę geodezyjną, zabezpieczenie terenu robót, tymczasową i stałą organizację ruchu oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. Wartość zadania, które do wykonania ma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Budowa i Naprawa Dróg EFEKT, to 349 700 zł, a zakończenie prac przewidziano na 30 października.

Dwie kolejne inwestycje to zadanie polegające na budowie ciągu dróg gminnych: ulicy Żwirowej w Grodzisku oraz ulicy Akwarelowej we wsi Odrano Wola. W I etapie prac wymienione zostanie oświetlenie, kanalizacje deszczowa i sanitarna oraz przebudowana sieć wodociągowa, gazowa i telekomunikacyjna na odcinku o długości 800 m (drugi odcinek drogi o podobnej długości wykonany zostanie w II etapie). Termin zakończenia prac wyznaczono na rok od podpisania umowy z wykonawcą – firmą MABAU, czyli na koniec sierpnia przyszłego roku. Wartość inwestycji to 7 439 020,96 zł, co stanowi mniejszą kwotę niż zakładano przed przetargiem.

- To bardzo ważne połączenie Adamowizny z ul. Radońską, które stanowić będzie skrót dla mieszkańców wielu miejscowości. Powstanie tu również ścieżka rowerowa o długości ok. 2 km. Myślę, że dla miłośników rowerów jest to dość istotna sprawa, zwłaszcza w kwestii poprawy bezpieczeństwa – mówi Burmistrz Grzegorz Benedykciński. – Dziś podpisaliśmy również umowę na budowę ul. Sadowej. To niewielka uliczka, ale niezwykle ważna, bo prowadzi do jednej z miejscowości w Gminie Brwinów i rozwija się tam jedna z grodziskich firm.

To jednak nie koniec prac, jakie jeszcze w tym roku rozpoczną się na terenie gminy, jeśli chodzi o inwestycje drogowe. Burmistrz podpisał także umowy na budowę kolejnego parkingu „Parkuj i jedź” przy ul. Traugutta, gdzie powstanie 57 miejsc dla samochodów osobowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych, wiata dla rowerów oraz dwa stanowiska do ładowania rowerów elektrycznych. Dodatkowo parking zostanie oświetlony i objęty monitoringiem, a także powstanie tu nowa zieleń i ławki – przy jednej z nich będzie można nawet naładować telefon. Plac nie zostanie ogrodzony i będzie bezpłatny. Na wykonanie tego zadania firma MKL-BUD będzie miała czas do końca przyszłego roku. Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”.

Polub nas na Facebook