Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

Zapraszamy na spotkanie z mieszkańcami w dniu 25 lutego 2022 r. godz. 14:00. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną zasady wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Celem spotkanie jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących działania Komitetu Rewitalizacji.

Z uwagi na aktualną sytuację pandemiczną spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem komunikatora Zoom Meeting.

Link do spotkania: https://us06web.zoom.us/j/82004226178

Zgodnie z przepisami ustawy o rewitalizacji, Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy procesu rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji, pełniąc funkcję opiniodawczo-doradczą dla Burmistrza Grodziska Mazowieckiego. Jego powołanie jest niezbędne w celu realizacji procesu rewitalizacji w oparciu o zapisy Gminnego Programu Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030, który został uchwalony przez Radę Miejską z końcem grudnia ur.

W ramach swojej działalności Komitet będzie wydawać opinie i doradzać we wszystkich najistotniejszych sprawach związanych z realizowanym na terenie Grodziska Mazowieckiego procesem rewitalizacji. W jego skład będą wchodzić przedstawiciele różnych grup interesariuszy, w tym mieszkańców. Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji podlegają konsultacjom społecznym w celu zapewnienia jak najszerzej reprezentacji interesariuszy oraz zasad funkcjonowania dostosowanych do wszystkich zastosowanych grup.

Polub nas na Facebook