W poniedziałek, 3 października doszło do spotkania Konsultacyjnej Rady Młodzieżowej, podczas którego dokonano podsumowania dotychczasowych działań i wyłoniono nowe władze.

Konsultacyjna Rada Młodzieżowa to nieformalna grupa doradcza burmistrza, do której należą przedstawiciele uczniów grodziskich szkół: Gimnazjów nr 1, 2 i 3 oraz Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2. Spośród ponad 30 nastolatków w głosowaniu jawnym wybrano nowe prezydium w składzie: przewodniczący Wojciech Szczęsny oraz dwoje wiceprzewodniczących: Maria Gabrel oraz Sebastian Sobolewski.

Podczas spotkania podziękowano ustępującemu prezydium i podsumowano dotychczasowe działania Rady, czyli m.in. audycje radiowe i artykuły prasowe oraz godziny samorządowe w szkołach. Zastępca burmistrza Tomasz Krupski opowiedział zebranym o pracy samorządu lokalnego, realizowanych bądź planowanych inwestycjach gminnych i prywatnych, nadchodzących wydarzeniach kulturalnych. Wystąpienie to spotkało się z dużym zainteresowaniem młodzieży, która podzieliła się z wiceburmistrzem szeregiem nowych pomysłów.

Nowej radzie życzymy niegasnącego zapału do pracy na rzecz lokalnej społeczności oraz wielu cennych inicjatyw wywołujących poparcie grupy rówieśniczej.

Polub nas na Facebook