W poniedziałek, w grodziskiej Mediatece odbył się konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego w sprawie sytuacji w gospodarce odpadami komunalnymi. Jak się okazuje obecna sytuacja grozi podniesieniem opłat za wywóz śmieci a nawet problemami z ich odbiorem!

Poniżej publikujemy stanowisko przyjęte przez konwent:

Stanowisko
Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego w sprawie sytuacji w gospodarce odpadami komunalnymi

 

Wynikiem braku  uporządkowania systemu gospodarki odpadami w województwie mazowieckim i brakiem możliwości pełnego zagospodarowania nieczystości stałych, są radykalnie rosnące ceny ustalane przez operatorów, odbierających odpady komunalne. Widzimy konieczność jak najszybszego podjęcia zdecydowanych działań, zmierzających do usprawnienia systemu gospodarki odpadami w naszym rejonie.

Bardzo mała liczba instalacji do zagospodarowywania odpadów w naszym regionie, w szczególności składowisk odpadów prowadzi do monopolizacji na rynku gospodarki odpadami i drastycznego wzrostu cen za ich zagospodarowanie. Szczególnie widoczne jest to po ograniczeniu ilości przyjmowanych odpadów przez instalację w Gminie Mława. Nie bez znaczenia jest również brak możliwości zagospodarowania odpadów zielonych, których zbiórka  jest obligatoryjna. Obserwujemy, że do ogłaszanych przetargów nie zgłaszają się praktycznie żadne firmy, a jeżeli już jakaś weźmie udział w procedurze przetargowej, to zaproponowane ceny są kilkukrotnie wyższe niż obecnie. Niedopuszczalne jest, aby mieszkańcy ponosili opłaty na poziomie 150 – 200 zł za rodzinę, przy selektywnym zbieraniu odpadów. W każdej Gminie jest spora grupa biedniejszych mieszkańców, dla których taka cena jest wręcz katastrofą dla budżetu domowego. Nie istnieją też prawne możliwości wprowadzenia dopłat dla takich grup społecznych, co potwierdzają stanowiska Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Konsekwencją zbyt małej ilości instalacji jest zaprzestawanie odbiorów odpadów przez firmy w kolejnych już gminach. Informujemy, że jeżeli w przeciągu kilku – kilkunastu najbliższych dni nie zostaną podjęte radykalne i skuteczne działania, powodujące rozpoczęcie odbioru odpadów przez instalacje, to na ulicach całego regionu zaczną zalegać odpady, co w konsekwencji doprowadzi do zagrożenia sanitarno - epidemiologicznego.

Aby rozwiązać problem małej liczby instalacji wnosimy o przyspieszenie procesu decyzyjnego - przed wydaniem zezwoleń na prowadzenie nowych obiektów oraz skrócenie procesu odwoławczego. Do czasu poprawy sytuacji w regionie, należy uwolnić rejonizację w gospodarce odpadami. Dlatego też, w okresie przejściowym powinno się zezwolić na transport i zagospodarowanie odpadów w sąsiednich regionach i województwach, które posiadają zdecydowanie większe moce przerobowe.

Mamy nadzieję, że władze zarówno wojewódzkie, jak i rządowe - w krótkim czasie pomogą rozwiązać ten bardzo duży gospodarczo i społecznie problem. Oczekujemy w trybie pilnym wyznaczenia terminu spotkania z Ministrem Środowiska.

Polub nas na Facebook