Na najbliższej Sesji Rady Gminy Grodzisk Mazowiecki, radni podejmą decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie dwóch porozumień partnerskich. Uchwały te umożliwią start w konkursie w konkursie o środki na budowę parkingu wielopoziomowego i ścieżek rowerowych.

Oba porozumienia podpisane z gminami Brwinów, Jaktorów, Michałowice, Milanówek, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków i Żyrardów są odpowiedzią na konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF), Działania 4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Pierwsze porozumienie będzie stanowiło podstawowy dokument, niezbędny do wspólnego aplikowania o środki unijne na dofinansowanie projektów dotyczących budowy parkingów „Parkuj i Jedź" przy kluczowych dla poszczególnych Gmin węzłach przesiadkowych. Działania te będą przyczyniać się do ograniczenia niskiej emisji oraz promocji proekologicznych postaw wśród mieszkańców ZIT WOF, przyjmując za podstawę politykę Unii Europejskiej kładącą nacisk na zrównoważony rozwój Wspólnoty, której jednym z elementów jest rozwój bezpiecznego, niskoemisyjnego i przyjaznego środowisku transportu.

Drugie porozumienie ma na celu takie utworzenie połączeń granicznych tras rowerowych na terenie jego sygnatariuszy aby uzyskały one ciągłość komunikacyjną. Ponadto bierze się pod uwagę politykę Unii Europejskiej kładącą nacisk na zrównoważony rozwój Wspólnoty, której jednym z elementów jest rozwój bezpiecznego, niskoemisyjnego i przyjaznego środowisku transportu rowerowego.

fot. Wydział Promocji Urzędu Gminy Grodzisk Mazowiecki

Polub nas na Facebook