W ostatnich dniach Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, po raz kolejny przesunęła termin wydania decyzji w sprawie uzgodnienia warunków budowy zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego. Nowy termin to 31 stycznia 2018 roku.

Niestety zamiast szybkiego uzgodnienia tej ważnej dla Grodziska inwestycji mamy kolejny nowy termin. Jak możemy przeczytać w obwieszczeniu, przyczyną wyznaczenia nowego terminu rozpatrzenia sprawy jest między innymi konieczność przeanalizowania ujednoliconej wersji raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie klimatu akustycznego, a także uzyskania opinii organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zapewnienie udziału społeczeństwa przez organ administracji architektoniczno-budowlanej w prowadzonym postępowaniu.

Pamiętając liczne niepokoje i „konsultacje społeczne” brzmi to bardzo enigmatycznie, dlatego nasza gazeta, jako środek społecznego przekazu w najbliższym czasie postara się wyjaśnić, co dyrektor RDOŚ w Warszawie miał na myśli.

Polub nas na Facebook