Grodzisk Mazowiecki nie zwalnia tempa inwestycji pomimo panującej pandemii. W trakcie realizacji jest sporo dróg, zarówno na terenie miasta, jak i gminy. Kolejne są w planach, jak ul. Okrężna, czy ul. Dygasińskiego.

Gmina posiada już dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie przebudowy Okrężnej od skrzyżowania z ul. Piaskową do torów WKD. Aktualnie wykonywana jest dokumentacja projektowa kablowania sieci energetycznej. Zakończenie prac projektowych, oraz uzyskanie pozwolenia na budowę przez Zakład Energetyczny, by mógł przystąpić do kablowania, przewidziano na marzec 2021 r. Budowa drogi rozpocznie się po zakończeniu prac energetycznych.

W najbliższych latach wykonana zostanie ul. Dygasińskiego. Pełna dokumentacja projektowa jest już gotowa. Uwzględnia budowę drogi wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem ulicznym. Przetarg, który wyłoni wykonawcę, planowany jest na przełomie 2021/2022. Gmina jest obecnie w trakcie uzyskiwania zezwolenia na wykonanie remontu chodnika w ul. Zachodniej. Na przełomie 2020/2021 r. planowane jest ogłoszenie przetargu.

Zaplanowano modernizację ulic: Chrobrego, Dąbrówki oraz Mieszka I, dla których dokumentacja projektowa jest już przygotowana. Obecnie realizowane są ulice przyległe: Batorego, Piękną i Na Grobli, a Chrobrego, Dąbrówki oraz Mieszka I zostaną wykonane w dalszych etapach.

Będzie również droga Wólka Grodziska - Kraśnicza Wola - Izdebno. Gmina posiada dokumentację projektowo-kosztorysową i aktualnie jest w trakcie pozyskiwania środków na realizację tej inwestycji z funduszy zewnętrznych.

Sporo będzie się działo w Łąkach, gdzie buduje się drogi, ścieżki rowerowe oraz parking. Jeszcze w tym roku nastąpi ogłoszenie przetargu na realizację ul. Przemysłowej. Ulice Bankowa i Świeża również są w planach. Na przełomie roku ogłosimy przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dla ulic Śląskiej i Floriańskiej przygotowano już dokumentację, a w chwili obecnej prowadzone są uzgodnienia z Zakładem Energetycznym (PGE), dotyczące przełożenia jednego z słupów energetycznych w ulicy Floriańskiej, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przygotowano projekt budowy ul. Szwedzkiej, a rozpoczęcie inwestycji uzależnione jest od wykonania przez PGE robót budowlanych, związanych z przebudową sieci elektroenergetycznej. Gmina wystąpiła do PGE z prośbą o niezwłoczne podjęcie działań.

Natomiast, prace związane z przebudową ulicy Langiewicza zostały zatrzymane z powodów niezależnych od gminy. Wyłoniony na drodze przetargowej wykonawca nie był w stanie zrealizować inwestycji, dlatego prawdopodobnie współpraca zostanie zakończona. Do czasu wybrania nowej firmy ulica zostanie zabezpieczona.

W Łąkach będzie kolejny grodziski parking. Na miejscu dotychczasowego, przy ul. Traugutta, powstanie nowy typu „Parkuj i Jedź”. Będzie miał zdecydowanie wyższy standard. Przygotowane zostanie 57 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, wiata rowerowa oraz dwa stanowiska do ładowania rowerów elektrycznych. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa. Termin realizacji inwestycji zaplanowano na koniec 2021 r.

Powstaje także ścieżka rowerowa przy ul. Bałtyckiej. Trwa już przygotowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych przewidziano na marzec 2021 r.

Ścieżka powstanie też na odcinku od ul. Zachodniej do Kraśniczej Woli (do skrzyżowania z drogą gminną nr 150210). Budowa ścieżki zostanie zgłoszona do dofinansowania w ramach programu  Regionalny Program Operacyjny  Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na pierwsze półrocze 2021 r.

Ewentualne pytania i uwagi prosimy kierować na adres: urzad-inwestycje@grodzisk.pl

Informacje przygotowane przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

 

Polub nas na Facebook