Tabor Policji warszawskiego garnizonu wzbogacił się o prawie 100 nowych radiowozów. Zakup pojazdów służbowych był możliwy dzięki wsparciu środków budżetowych Policji przez lokalne samorządy. Łącznie na ten cel wydatkowano ponad 6 mln złotych. 4 nowe pojazdy otrzymali również grodziscy policjanci. Wsparcie finansowe na ten cel pochodziło od samorządu starostwa powiatowego, gminy Grodzisk Maz. oraz Jaktorowa i Baranowa. W oficjalnym przekazaniu, które odbyło się wczoraj na placu przed Pałacem Mostowskich, udział wzięli samorządowcy, policjanci oraz zaproszeni goście.

Podczas wczorajszej uroczystości samorządowcy oficjalnie przekazali policjantom kluczyki do 97 pojazdów służbowych, w tym 84 radiowozów oznakowanych i 13 nieoznakowanych. Dzięki finansowemu wsparciu władz samorządowych Warszawy łącznie zakupiono 55 radiowozów. Miasto przekazało na ten cel kwotę w wysokości 1.675.105 zł. Jednostki samorządów terytorialnych z terenu działania Komendy Stołecznej Policji dofinansowały zakup 42 samochodów, na co wydały łącznie 1.376.712 zł. Komenda Główna Policji wydatkowała ze środków budżetowych Policji kwotę ponad 3.156.000 zł.

Dzięki wsparciu finansowemu lokalnych samorządów, 4 nowe radiowozy marki kia i opel astra trafiły również do Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Maz. Środki budżetowe na zakup służbowych aut przekazał samorząd starostwa powiatu grodziskiego- ponad 30,5 tysiąca złotych, samorząd gminy Grodzisk Maz. – 60 tysięcy złotych oraz gminy Jaktorów- 20 tysięcy złotych i gminy Baranów- 10 tysięcy złotych.

Komendant Stołeczny Policji inspektor Robert Żebrowski podziękował za finansowe wsparcie zarówno władzom samorządowym, a także Komendzie Głównej Policji. Podkreślał również dobrą współpracę z władzami samorządowymi, czego przykładem jest wsparcie Policji umożliwiające przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.  –  Cieszymy się, że mamy takich wypróbowanych partnerów w działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy oraz powiatów i gmin podwarszawskich. Dziękujemy za dobrą i długofalową współpracę przy realizacji programów profilaktycznych, których celem jest zapobieganie przestępczości, za wspólne  organizowanie debat lokalnych. (…) Deklaruję, że stołeczni policjanci będą każdego dnia spłacać ten ogromny dług wdzięczności swoją sumienną służbą na rzecz społeczności garnizonu stołecznego –  powiedział.  

Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz powiedziała, że przekazywane pojazdy służbowe stanowią kolejne wsparcie w ciągu ostatnich lat dla stołecznych funkcjonariuszy. Dodała także, że poziom bezpieczeństwa w stolicy od wielu lat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, co jest zasługą policjantów. – Nowe radiowozy to znacząca pomoc dla skutecznie działającej Policji. Uważam, że są to bardzo dobrze zainwestowane przez samorząd środki, podobnie jak pieniądze przekazywane m.in. na służby ponadnormatywne w Policji czy nowy sprzęt dla laboratorium – powiedziała.

Na zakończenie uroczystości nowe radiowozy poświęcili: kapelan stołecznych policjantów ks. Józef Jachimczak oraz Naczelny Prawosławny Kapelan Policji – ks. Andrzej Bołbot.

Oprócz wsparcia na zakup radiowozów, grodziska komenda Policji regularnie otrzymuje od terytorialnych samorządów również pomoc finansową w postaci środków na służby ponadnormatywne policjantów, zatrudnienie pracowników obsługi w komisariatach, czy nowy sprzęt biurowy. Tylko w tym roku na te cele przeznaczona została łączna kwota ponad 300 tysięcy złotych. Około 200.000 zł. pochodziło z budżetu gminy Grodzisk Maz., 63.000 zł. przekazały władze samorządowe Milanówka, ponad 36.000 zł.- samorząd Jaktorowa, 20.000 zł.- samorząd Podkowy Leśnej, 15.000 zł.- samorząd Żabiej Woli i 10.000 zł.- samorząd gminy Baranów. Wszystkim wspierającym policyjną służbę na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu grodziskiego serdecznie dziękujemy. Ta pomoc dla grodziskich policjantów jest bardzo ważna. Dzięki niej nasza służba może być jeszcze skuteczniejsza, a niesienie pomocy mieszkańcom odbywać się szybciej i sprawniej.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Nowe radiowozy dla policjantów