Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z 16.12.2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 1 marca zaczął się okres, w którym nie można usuwać ptasich gniazd.

W tym czasie pod szczególną ochroną znajdują się drzewa będące miejscem gniazdowania jak i te drzewa, które są dla ptaków obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji i żerowania. Ochrona dotyczy również drzew, na których swoje gniazda i siedliska mają np. wiewiórki, nietoperze czy owady objęte ochroną gatunkową.

Rozporządzenie zakazuje również niszczenia i usuwania samych gniazd, mrowisk, nor, zimowisk i innych schronień. Należy pamiętać, że w tym czasie nikt nie może wyciąć drzewa, na którym bytują ptaki oraz w/w chronione gatunki bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Dotyczy to zarówno terenów chronionych jak i prywatnych posesji.

Za naruszenie tego obowiązku grozi grzywna lub areszt.

Polub nas na Facebook