Nie pomogło odwołanie od rozstrzygnięcia przetargu na odbiór odpadów komunalnych. Od nowego roku odpady odbierać będzie firma JARPER Sp. z o.o. Zasady odbioru odpadów mają pozostać bez zmian. Ceny, przynajmniej na razie, również.

W przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. jako najkorzystniejszą wskazano ofertę firmy JARPER Sp. z o.o. Złożona oferta opiewa na kwotę 15 779 753,45 zł. W 2013 wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Usługowe „HETMAN” Sp. z o.o., gdzie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. firma ta zaoferowała kwotę 11 765 967,63 zł brutto. Jeżeli porównamy miesięczne kwoty, to najkorzystniejsza oferta w nowym przetargu jest o 12% wyższa niż poprzednio, niemniej grodziskie władze nie zapowiadają podwyżek cen.

Niezmienione zostaną również zasady odbioru odpadów. Odbiór selektywnie zebranych odpadów na terenie zabudowy jednorodzinnej  odbywa się w systemie workowym - biały worek na odpady ze szkła, żółty na odpady z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali i odpadów wielomateriałowych. Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej odbywać się będzie  nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz opon z zabudowy jednorodzinnej odbywać się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Firma określi terminy, sporządzając harmonogram odbierania odpadów i uwzględniając dotychczasowy podział gminy na rejony. Odbiór śmieci odbywa się tylko w godzinach od 06.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Polub nas na Facebook