Odpowie za znęcanie się nad rodziną

Policyjny dozór, zakaz kontaktu z rodziną oraz nakaz opuszczenia lokalu - to środki, które zastosował prokurator wobec Tomasza W. Mężczyzna został zatrzymany przez grodziskich policjantów po informacji o stosowaniu przez niego przemocy wobec żony i córki. 55-latek usłyszał zarzut znęcania się nad członkami rodziny. To przestępstwo zagrożone jest karą nawet 5 lat więzienia.
Grodziscy policjanci zostali powiadomieni o przemocy domowej, którą miał stosować 55-letni mężczyzna wobec swojej żony i córki. Policjanci ustalili, że pomimo tego, że mężczyzna był już karany za znęcanie się nad swoją rodziną, w ostatnim miesiącu ponownie wszczynał awantury, groził i wymuszał pieniądze. Funkcjonariusze zatrzymali Tomasza W. i osadzili w policyjnej celi. W tym czasie zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu zarzutu znęcania się nad członkami rodziny.

Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec 55-latka środków zapobiegawczych w postaci policyjnego dozoru, zakazu kontaktu z pokrzywdzonymi oraz nakazu opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu.

Przypominamy, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Stosowany jest tutaj najczęściej artykuł 207 kodeksu karnego:

Art. 207 § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

 
Polub nas na Facebook