Ogólnopolska Kampania Parkingowa w Grodzisku

19 września w Zespole Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. odbyła się konferencja prasowa poświęcona odbywającej sie już po raz czwarty ogólnopolskiej Kampanii Parkingowej, uświadamiającej sprawnym kierowcom potrzebę pozostawiania wolnych miejsc parkingowych osobom mających kłopoty z poruszaniem się. Do akcji, organizowanej z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, przyłączył się także Grodzisk Maz.

Organizatorem konferencji był Urząd Miasta Grodzisk Maz. Oprócz Burmistrza – Grzegorza Benedykcińskiego, Komendanta Policji w Grodzisku Maz. - Krzysztofa Krzyżanowskiego, dyrektora Zespołu Szkół im Hipolita Szczerkowskiego – Jacka Zbrzeżnego, w konferencji wzięli udział: naczelnik wydziału oświaty Starostwa Powiatu Grodziskiego - Lidia Abramczyk, inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Parcy w Warszawie - Józef Fiołek, przedstawiciel PFRON - Bożena Ciesielska, referent z Centrum Informacyjno-Integracyjnego – Marcin Fijałkowski – przedstawiciel osób niepełnosprawnych, pracownicy urzędu miejskiego, przedstawiciele i pracownicy szkół grodziskich oraz osoby zajmujące się na co dzień pomocą osobom niepełnosprawnym.

„Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu? Nie parkuj na miejscach dla osób niepełnosprawnych” - to hasło Kampanii Parkingowej przypominało o prawie osób niepełnosprawnych do parkowania w wyznaczonych dla nich miejscach.
- Myślę, że staramy się od wielu lat, może nie zawsze tak jak powinniśmy, ale jednak robić jak najwięcej dla osób niepełnosprawnych. Myślę, że rozumiemy ten problem i widzimy, że w mieście mamy coraz więcej samochodów, trudno jest znaleźć miejsce parkingowe. Z liczbą samochodów zrasta także liczba kierowców, którzy nie zawsze umieją się zachować i nagminnie stawiają swoje samochody na miejscach parkingowych przeznaczonych dla pojazdów, kierowanych przez osoby niepełnosprawne. Dlatego proponujemy dwie metody: mandaty lub akcje takie jak ta, które poprzez propagowanie i nagłaśnianie dotrą do kierowców parkujących swoje samochody w niedozwolonych miejscach. – Tak rozpoczął konferencję Burmistrz Grodziska Maz.

Burmistrz wymienił także te sfery życia społecznego, w których niepełnosprawni mogą liczyć na udogodnienia i pomoc ze strony urzędu, m. in. w bezpłatnym korzystaniu z basenu, dofinansowaniu wyjazdów terapeutycznych, w wyposażeniu zajęć terapii zajęciowej, finansowaniu ćwiczeń rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych wykonywanych przez rehabilitantów zatrudnionych w opiece społecznej, w finansowaniu hipoterapii i w wyjazdach na zawody sportowe.
- Staramy się zatrudniać osoby niepełnosprawne, m. in. w obiektach sportowych i jesteśmy z nich bardzo zadowoleni. Ostatnio zatrudniliśmy osoby niepełnosprawne w obsłudze interesantów, uruchomiając Centrum Informacyjno – Integracyjne, aby osoby niepełnosprawne mogły z niego korzystać i szukać pomocy. Przyszły dobre czasy, kiedy możemy pomóc w znalezieniu pracy osobom niepełnosprawnym. Tym właśnie będą się zajmować się panowie – osoby niepełnosprawne - których zatrudniliśmy w Centrum - dodaje G. Benedykciński.
W Gminnym Centrum Informacyjno-Integracyjnym organizowane są giełdy pracy, podczas których firmy poszukujące pracowników zachęcane są do zatrudniania niepełnosprawnych i korzystania np. z programu „Niepełnosprawni pełnosprawni w pracy”. Nowym pomysłem na pomoc i integrację osób sprawnych z niepełnosprawnymi jest szkoła nr 2, dostosowana do nauki i pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Gmina przekazała także Fundacji „Godne Życie” teren pod budowę ośrodka dla osób niepełnosprawnych.

Wypowiedziom towarzyszyła prezentacja spotów reklamowych na rzecz Kampanii, które będą wyświetlane w grodziskich supermarketach i pojawią się w lokalnym radio Bogoria.
- Tak naprawdę nie wiemy, ile osób niepełnosprawnych mieszka w naszej gminie, ale zamierzamy to ustalić – mówił Arkadiusz Godula – sekretarz. - Opracowaliśmy mapę miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych – nie jest ich dużo – 26, z czego 8 powstało w ostatnim roku – dodaje. - Dozorowanie nad wykorzystaniem tych miejsc parkingowych przejmie Straż Miejska i Policja. Chcemy do patroli włączyć także dzieci i media lokalne.

Zdaniem Komendanta Policji nakładanie wysokich mandatów nie jest najlepszym rozwiązaniem problemu, bo wielu kierowców zdecyduje się je płacić i zajmować miejsca dla niepełnosprawnych. Ważne jest, aby poprzez takie akcje dotrzeć do świadomości kierowców sprawnych, a nie ich kieszeni.
Dyrektor szkoły Jacek Zbrzeżny, w której odbyła sie konferencja przypominał także o znoszeniu barier architektonicznych, będących niejednokrotnie dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim największą przeszkodą w załatwieniu jakiejkolwiek sprawy. Budynek Zespołu Szkół jest dostosowany do poruszania sie uczniów niepełnosprawnych, bo tacy też tam uczęszczają, ale to ewenement.
Lidia Abramczyk podkreśliła, że architektoniczne dostosowanie dla osób niepełnosprawnych jest konieczne w każdej szkole. - Tego typu konferencja mobilizuje organy władzy do szczegółowej analizy i wykonania zadań tego typu. Dostosowanie architektoniczne tylko w jednej szkole jest ograniczeniem swobód obywatelskich. Każdy uczeń pełnosprawny ma możliwość wyboru szkoły. Dlaczego ma ich nie mieć uczeń niepełnosprawny? - Wypowiedź ta była jednocześnie deklaracją, że Starostwo, jako organ założycielski szkół ponadgimnazjalnych, zajmie się znoszeniem barier architektonicznych.
Nad powołaniem Gminnego Centrum Informacyjno-Integracyjnego czuwały Panie: Ewa Pelc i Bożena Ciesielska. Marcin Fijałkowski – zatrudniony w Centrum – podziękował w imieniu osób niepełnosprawnych za inicjatywę ze strony władz samorządowych.

Przedstawiciel Organu Inspekcji Pracy zapewnił o pomocy i informacji, którymi służy ta jednostka w przygotowywaniu i odbieraniu stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. - Program, w jakim Państwo uczestniczyli: „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” istnieje już od dłuższego czasu i takich stanowisk w województwie mazowieckim utworzyliśmy już bardzo dużo - poinformował Józef Fijołek. Program ten skorzystał z dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na wyposażenie miejsca pracy dla nowo zatrudnionych osób (15 tys. zł), podniesienie ich kwalifikacji (1,2 tys. zł) oraz refundacji zarobków przez 18 miesięcy (ponad 32 tys. zł).
Po konferencji Grzegorz Benedykciński dokonał otwarcia Centrum Informacyjno-Integracyjnego (przebudowanego Gminnego Centrum Informacji). Jak zaznaczył - pomysł utworzenia takiego centrum przywieźli z zaprzyjaźnionej austriackiej gminy Wiez jego pracownicy.
 W ramach Kampanii Parkingowej grodziska młodzież przygotowała heppening przed Dworcem PKP, pouczając nieuważnego sprawnego kierowcę o skutkach parkowania na miejscu dla niepełnosprawnych. Młode pielęgniarki „za karę” unieruchomiły go bandażami, aby lepiej zrozumiał ruchowe ograniczenie osób niepełnosprawnych. Chciały też zmusić go do napisania oświadczenia, że już nigdy nie zaparkuje na miejscu z kopertą. Szkoda tylko, że młodzi ludzie sami czasem mają kłopot z „normalnym” traktowaniem osób niepełnosprawnych. Dużym (choć pewnie nieumyślnym) nietaktem były słowa zwątpienia w umiejętność pisania osób niepełnosprawnych jednej z pielęgniarek, gdy wręczała kierowcy kartkę i długopis.

Mimo działań i inicjatyw (choćby takich jak budowa podjazdów), mających ułatwić życie osobom niepełnosprawnym, zbyt rzadko instytucje obsługujące klientów niepełnosprawnych myślą o nich. Na konferencji obecny był również Pan Wojciech Węglicki – osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku elektrycznym i o kulach, który nie może swobodnie korzystać z usług Poczty i z Lukas Banku w Grodzisku Maz., gdyż instytucje te nie zadbały, aby wyposażyć budynki w podjazdy czy dogodne otwieranie ciężkich drzwi, które zdążą zamknąć się, nim niepełnosprawny klient przytrzyma je kulą. Na pisma, które w imieniu swoim i innych niepełnosprawnych śle do wyżej wymienionych instytucji Pan Wojciech, nie może doczekać się odpowiedzi.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Kampania Parkingowa