Podczas pełnienia służby patrolowej grodziski Eko-patrol Straży Miejskiej zauważył unoszący się dym na tyłach Stawów Walczewskiego. Funkcjonariusze kierując się słupem dymu dotarli do posesji na tyłach której właściciel spalał niby gałęzie, ale po wnikliwej kontroli okazało się, że pod płachtą blachy dopalała się także lodówka!!!

Po dotarciu na miejsce funkcjonariusze Straży Miejskiej z Eko-patrolu stwierdzili, że nie były palone gałęzie jak pierwotnie poinformował właściciel, ale spalane były elektroodpady m.in. w postaci kabli i lodówki. Takie bezmyślne zachowania nigdy nie będą  bezkarne.

Straż Miejska w Grodzisku Mazowieckim ponownie przypomina, że mieszkańcy grodziska mogą odpady wielkogabarytowe i inne bezpłatnie, ale we własnym zakresie dostarczyć na teren Kompostowni  Odpadów Komunalnych w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Chrzanowskiej 15A.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) funkcjonuje na terenie byłej kompostowni odpadów Chrzanów Duży 15A, tel. 22/724-13-84. Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00, w soboty w godz. 7.00-14.00. Przyjmuje on nieodpłatnie odpady komunalne takie jak:

  • odpady segregowane (papier, tektura, plastik, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło)
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt AGD i RTV,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyte opony,
  • odpady remontowo-budowlane,
  • odpady biodegradowalne i zielone,
  • chemikalia,
  • przeterminowane leki – do pojemników ustawionych w Aptekach na terenie gminy.
Polub nas na Facebook