Park na osiedlu „Jaśminowa” powstanie przy ul. Wiklinowej. Teren położony jest w północno-wschodniej części miasta. Ma kształt prostokąta. Działka otoczona jest zabudową wielorodzinną i jednorodzinną, od strony północnej teren graniczy z linią PKP. Obszar opracowania stanowi obecnie nieużytek i nie jest pielęgnowany. Całkowita powierzchnia obszaru objętego projektem to 5 856,55 m2.

Park przy ul. Jaśminowej realizowany jest w ramach projektu „Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki” współfinansowanego w ramach POIŚ 2014-2020. 25 października 2017 r. gmina podpisała umowę nr ZP.272.78.2.2017 na realizację tej inwestycji z firmą Marcin Gajda Architektura Krajobrazu. Wartość kontraktu to 737 483,77 zł.

Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni mineralnych, założenie trawników z rolki, wykonanie placów zabaw, boisk, montaż elementów małej architektury, założenie rabat i posadzenie drzew i krzewów. W ramach ww. projektu wykonane zostanie również oświetlenie parkowe.

Dzięki realizacji ww. inwestycji uzyskane zostaną efekty:

  • tworzenie wielopiętrowych kompozycji roślinnych opartych o gatunki rodzime,
  • podniesienie różnorodności biologicznej,
  • ograniczenie występowania roślin inwazyjnych obcego pochodzenia,
  • stworzenie przestrzeni biologicznie czynnej o wysokich walorach estetycznych,
  • nadanie funkcji skierowanej do okolicznych mieszkańców: miejsce spacerów, miejsce wypoczynku,
  • nadanie funkcji reprezentacyjnej,
  • minimalizacja kosztów pielęgnacji.

Obecnie wykonawca przystąpił do prac związanych z przygotowaniem terenu do prac zasadniczych, w tym robót geodezyjnych i niwelacji terenu. Planowane zakończenie inwestycji przypada na październik 2018 roku.

Wartość projektu: 6 705 891,08 zł

Wartość dofinansowania: 5 700 007,41 zł

Polub nas na Facebook