Schody fajne do robienia zdjęć, ale już nie dla osób niepełnosprawnych

O ważności roli Rady Powiatu czy Rady Gmin nie muszę chyba nikogo przekonywać. To podczas posiedzeń Komisji Rady mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi do najważniejszych dokumentów gminy i powiatu, a podczas sesji kontrolować działanie tych organów. Jest to prawo każdego mieszkańca. W Grodzisku jednak tego prawa pozbawiani są niepełnosprawni ruchowo.

Na łamach Obiektywnej Gazety Internetowej często zamieszczamy relacje z sesji grodziskiej Rady Gminy i Rady Powiatu (obie Rady obradują w tej samej sali). Chcieliśmy również zamieścić relację z ostatnich sesji absolutoryjnej. Niestety, jakiś czas temu nabawiłem się kontuzji, która uniemożliwia mi chodzenie po schodach. Tu zaczęły się prawdziwe schody. Jak mogę w tej sytuacji skorzystać ze swoich praw obywatelskich i wziąć udział w Sesji Rady w Grodzisku Maz? Niezorientowanym w układzie budynku grodziskiego magistratu tłumaczę na czym polega problem. By dotrzeć do sali obrad trzeba wejść po schodach na piętro, a następnie po kolejnych schodach na półpiętro, by zaraz potem zejść o półpiętra niżej.

Nieco zagubiony w tej nowej dla mnie sytuacji zwróciłem się z zapytaniem do Urzędu. Przecież niemożliwe jest chyba by nikt do tej pory nie zmierzył się z tym problemem? Z informacji uzyskanej od Sekretarz Gminy Marii Grabowskiej wynika, że „miejscem dostosowanym dla wszystkich interesantów i bez barier architektonicznych jest sala obsługi mieszkańca w głównym budynku Urzędu Miejskiego.
W przypadku spraw wymagających załatwienia przez Wydział znajdujący się na wyższej kondygnacji Urzędu, pracownicy zobowiązani są zejść na salę obsługi, aby obsłużyć interesanta.
Dostosowanie obecnego budynku Urzędu dla osób niepełnosprawnych, w tym budowa windy, jest kosztowne i w związku z planowaniem budowy nowego ratusza nie było rozważane takie rozwiązanie.

Ustawa o Dostępie do Informacji Publicznej stanowi w art. 18, że posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne.

Dodatkowo Organ jest obowiązany zapewnić lokalowe lub techniczne środki umożliwiające wykonywanie prawa, czyli dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Czy takie oszczędnościowe podejście w tak bogatej gminie nie jest przypadkiem łamaniem ustawowych praw dużej części niepełnosprawnych mieszkańców? Co chwila słyszymy o kolejnych dotacjach na mniej lub bardziej potrzebne inwestycje w gminie. Czy nie można było pozyskać dotacji umożliwiającej spełnienie tego ustawowego obowiązku? Nie było na to konkursu, czy byłby to zbyt mało widoczny sukces by poświęcić mu czas?

Na szczęście planowane jest przynajmniej częściowe rozwiązanie tego problemu. Jak poinformowała nas Pani Sekretarz - Od listopada planowana jest transmisja on-line obrad sesji Rady Miejskiej, co umożliwi mieszkańcom śledzenie przebiegu sesji na bieżąco. Żałując z perspektywy osoby niepełnosprawnej, że o tym problemie nikt wcześniej nie pomyślał, czekam na pierwszą relację w internecie.

Polub nas na Facebook