Pierwszy raz w tej kadencji obradowała grodziska Rada Seniorów. Rada ma charakter konsultacyjny, inicjatywny i doradczy. Powoływana jest zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym. Jej działania mają na celu pomoc przy aktywizacji seniorów oraz w realizacji domu dziennego pobytu dla starszych osób.

Teresa Fifielska-Nowak została Przewodniczącą Rady, mieszka w gminie od 8 lat, jest z zawodu pedagogiem, doradcą rodzinnym, współpracuje również z grodziskim UTW. Podkreśla, że jeżeli chodzi o działania na rzecz seniorów, to należy zaktywizować większą ilość seniorów i wspierać działania miasta.

Liczymy na to że Rada będzie przedstawiała propozycje w imieniu seniorów, ponieważ nie znamy do końca oczekiwań i potrzeb osób starszych – mówi burmistrz Grzegorz Benedykciński. - Dzisiaj dużo mówi się o domu pobytu dziennego dla osób, które chorują  i wymagają opieki. Uważam, że taki ośrodek to bardzo trafny pomysł, a naszym celem jest sprawić, aby naszym mieszkańcom żyło się lepiej.

Wiceprzewodniczącym został Stanisław Górecki, a Sekretarzem Rady Adam Gogłoza.

Rada będzie spotykała się co drugi miesiąc w willi Niespodzianka.

Polub nas na Facebook