24 listopada br., Prezes Zarządu Narodowego Funduszu podpisał z Panem Burmistrzem Grzegorzem Benedykcińskim umowę na dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, w sprawie projektu „Inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim”.

Gmina Grodzisk Mazowiecki uzyskała 9 miejsce na 173 prawidłowo złożonych wniosków w konkursie rozstrzygniętym przez Ministerstwo Klimatu i Środowisko, dzięki czemu przyznano nam dofinansowanie w wysokości  4 604 727,10 PLN.

W ramach projektu zostanie zrealizowane szereg zadań:

  • zazielenienie i zwiększenie retencji wód na Placu Wolności
  • wsparcie bioróżnorodności-stołówka dla owadów w parku im. hr. Skarbka,
  • nasadzenia zieleni przy ul. Zondka,
  • zazielenienie, wsparcie bioróżnorodności, retencji wód- skwer na skrzyżowaniu ul. E. Orzeszkowej z ul. 3 Maja
  • zagospodarowanie zieleni w celu edukacji ekologicznej- stworzenie ekologicznych ogródków przy 11 obiektach oświaty
  • stworzenie nowego terenu biologicznie czynnego, nasadzenia zieleni odpornej na zmiany klimatyczne
  • działania edukacyjno - informacyjne: organizacja kampanii w mediach tradycyjnych i internecie
  • działania edukacyjno - informacyjne: działania aktywizujące społeczność
  • działania edukacyjno - informacyjne:kształtowanie i przekaz wiedzy w formie edukacji profilowej
  • współpraca partnerska z partnerem z Norwegii
Polub nas na Facebook