W Grodzisku podrożeją ścieki, cena wody pozostanie bez zmian

Grodziska Rada Miejska na sesji 24 lutego przyjęła wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1.04.2016 do 31.03.2017.

W nowym roku taryfowym Gmina Grodzisk Mazowiecki zrezygnowała z dopłat do ceny wody i odbioru ścieków. Głównym argumentem przemawiającym za rezygnacją z dopłat, jaki był prezentowany przez Radnych Gminy, jest nierówne traktowanie mieszkańców. Dopłatami byli bowiem objęci mieszkańcy, którzy posiadają podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a nie otrzymywali ich mieszkańcy, którzy posiadają własne ujęcia wody lub odprowadzają ścieki za pośrednictwem firm asenizacyjnych. Dopłaty wynosiły w bieżącym roku taryfowym 0,19 zł do ceny 1 m3 wody i 0,11 zł do 1 m3 ścieków.

Wniosek ZWiK-u przewiduje wzrost cen za wodę i ścieki dla gospodarstw domowych łącznie o 5,6 proc. Cena brutto za wodę i ścieki dla gospodarstw domowych wzrośnie o 56 groszy brutto i wyniesie 10,66 zł. Od kwietnia cena brutto za metr sześcienny odebranych ścieków wyniesie 6,73 zł, a za wodę pozostanie bez zmian na poziomie 3,93 zł.

W efekcie wzrostu ceny i likwidacji dopłat miesięczny koszt dostawy wody i odbioru ścieków dla statystycznego mieszkańca gminy Grodzisk Mazowiecki (zużywającego ok. 3 m3 wody miesięcznie) wzrośnie z 29,4 zł brutto do 32 zł brutto, tj. o 2,6 zł.

Warto przypomnieć, że ostatnia podwyżka miała miejsce 2 lata temu, w ubiegłym roku ceny pozostały bez zmian. Po wejściu w życie nowych taryf, mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego będą wciąż płacić mniej niż mieszkańcy wielu okolicznych miast, jak np. Jaktorów, Pruszków, Piastów, Żyrardów, Radziejowice, Otwock czy Józefów.

Konieczność podwyższenia cen, to przede wszystkim efekt realizacji przez ZWiK wieloletniego programu inwestycyjnego, co przekłada się na koszt amortyzacji, podatku od nieruchomości a także koszty eksploatacji nowo powstałych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Od momentu utworzenia ZWiK, to jest do lutego 2009 roku, spółka wydała na inwestycje 38,6 mln zł. Wybudowano 55 km sieci wodociągowej i 34 km sieci kanalizacyjnej.

 

Spółka szeroko korzysta z różnych źródeł dofinasowania inwestycji. W latach 2013-2015 zaciągnięto pożyczki w z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na łączną kwotę ok 12 mln zł, przeznaczonych na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. W 2015 roku spółka zrealizowała budowę 16 zadań inwestycyjnych zarówno na obszarze jak i poza aglomeracją Grodzisk Mazowiecki. Przewiduje się, że po uzyskaniu wymaganych efektów ekologicznych, umorzenie pożyczek wyniesie ok 1 mln zł. Dotychczas Spółka uzyskała już umorzenie pożyczek na kwotę 1,1 mln zł. Spółka uzyskała również 1,2 mln zł dotacji.

W tym roku ZWiK planuje zrealizować kolejne inwestycje związane z budową sieci i modernizacją istniejącej infrastruktury o wartości 4,8 mln zł.

Inwestycje w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną są kosztowne, a zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych trwa wiele lat. Aby zwiększyć efektywność realizowanych inwestycji, kluczowe jest uzyskanie jak największej liczby podłączonych posesji. Dlatego Zakład Wodociągów i Kanalizacji apeluje do mieszkańców o podłączanie swoich posesji do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, pozwoli to obniżyć koszty dostawy wody i odbioru ścieków.

Polub nas na Facebook