Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim w skutek zgłoszeń mieszkańców oraz interwencji Straży Miejskiej wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia bez zezwolenia drzew na terenie naszej gminy.

Po dokładnym przeanalizowaniu akt sprawy i wizji lokalnej zweryfikowano, że drzewa zostały wycięte bezprawnie. Ustalono, że na działkach wycięto kilkaset drzew, z czego 16 sztuk drzew gatunków: Brzoza brodawkowata, Sosna pospolita i Klon zwyczajny, na które właściciel powinien uzyskać stosowne zezwolenie Burmistrza Grodzisk Mazowieckiego.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów ustawy o ochronie przyrody, podmioty gospodarcze nie są zwolnione z obowiązku uzyskania decyzji, gdy ich obwody przekraczają na wysokości 130 cm: 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego oraz na wysokości 130cm: 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew (o czym mówi art. 83f  ust. 1 pkt. 3 a i b ustawy o ochronie przyrody).

Zgodnie z art. 88 ust 1, art. 89 ust 1 i 4 oraz art. 85 ustawy o ochronie przyrody została wymierzona kara pieniężna w wysokości: 1 124 748 zł (słownie: jeden milion, sto dwadzieścia cztery tysiące, siedemset czterdzieści osiem złotych) za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia zgodnie ze stawkami opłat za usunięcie drzew.

W ważnym interesie społecznym gminy jest dbanie o zdrowie jej mieszkańców oraz czystość środowiska naturalnego, a usunięcie drzew jest aktem ostatecznym i nieodwracalnym dla środowiska. Dlatego bardzo prosimy mieszkańców naszej gminy o zgłaszanie do Wydziału Ochrony Środowiska niepokojących Państwa aktów wycinki drzew, a jeżeli zamierzają Państwo usunąć drzewa sugerujemy kontakt z naszym Wydziałem.

Polub nas na Facebook