Unieważniony został przetarg na aktualizację dokumentacji obwodnicy zachodnie Grodziska Mazowieckiego. Złożone oferty przewyższały kwotę przewidzianą w budżecie.

Jak powiedziała nam Pani Monika Burdon z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, w przetargu wpłynęły dwie oferty:

  • Biuro projektów TRASA z Poznania na kwotę prawie 1,2 mln zł
  • ARKAS – PROJEKT z Olsztyna na kwotę prawie 1,8 mln zł.

Obie przewyższały kwotę przewidzianą w budżecie na ten cel.  MZDW przewidziało na ten cel kwotę 955,5 tys. zł.  W najbliższych dniach rozpisany zostanie kolejny przetarg, ale kwota przewidziana na wykonanie dokumentacji nie zostanie zwiększona.

Dobrą informacją jest to, że do dziś nie wpłynęła jeszcze żadna skarga do WSA na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 4 marca 2016 r o utrzymaniu w mocy decyzji środowiskowej dla obwodnicy zachodniej Grodziska. Czasu na ewentualne skargi pozostaje coraz mniej, a w połowie maja wiadome będzie czy decyzja została zaskarżona.

Polub nas na Facebook