W ramach działań profilaktycznych policjantka razem z Komisarzem Grodzisiem przeprowadzili wczoraj spotkanie z dziećmi z grodziskiego Przedszkola Nr 7. W sali placówki każda z grup uczestniczyła w zajęciach teoretycznych na temat bezpieczeństwa w różnych miejscach i sytuacjach. Wszystkie przedszkolaki miały też praktyczną lekcję prawidłowego przechodzenia przez jezdnię na najbliższym skrzyżowaniu.

W wielu placówkach oświatowych odbywają się spotkania profilaktyczne policjantów z najmłodszymi mieszkańcami powiatu. Wczoraj takie zajęcia grodziscy funkcjonariusze przeprowadzili w Przedszkolu Nr 7. Tematem teoretycznych i praktycznych lekcji było oczywiście bezpieczeństwo.

Podczas rozmowy z dziećmi policjantka i miś Grodziś wyjaśnili na czym polega ostrożne zachowanie w domu, przedszkolu i na drodze. Nie zabrakło też pokazu policyjnego wyposażenia i przedmiotów pomagających funkcjonariuszom w pracy. Dzieci, jak zawsze, chętnie rozwiązywały zagadki, dzieliły się swoją wiedzą i doświadczeniami i oglądały z bliska policyjny sprzęt.
Następnym elementem spotkania były praktyczne zajęcia na drodze. Wszystkie 4 grupy dzieci w kamizelkach odblaskowych, po teoretycznym przygotowaniu i pod opieką funkcjonariuszy, przechodziły przez prawdziwą jezdnię w pobliżu przedszkola. Zajęcia okazały się nie tak łatwe, jak wydawało się dzieciom. Kierowcy z wyrozumiałością zatrzymywali się przed przejściem, a inni dorośli uważnie przysłuchiwali się lekcji i chwalili pomysł.

Wszystkie dzieci zobowiązywały się do ostrożności na drogach, a także do przestrzegania zasad przekazywanych im przez dorosłych.

Polub nas na Facebook