Na ostatniej, sierpniowej sesji Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim, radni odrzucili pomysł zorganizowania referendum gminnego w sprawie ustalenia przebiegu linii 400kV. Zobowiązali jednak Burmistrza do zasięgnięcia opinii mieszkańców grodziskich wsi.

Inicjatorem pomysłu zorganizowania referendów na  temat lokalizacji linii 400kV w gminach zachodniego i południowego Mazowsza była Społeczna Grupa Koordynacyjna Kozienice-Ołtarzew.

Powodem tej inicjatywy była możliwość zastosowania przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. specustawy przesyłowej. Jak zaznacza SGK, ustawa ta znacznie ogranicza możliwości planistyczne władz lokalnych, ale w art. 4 pkt 2 zobowiązuje inwestora do przedstawienia opinii właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wpracowaniu tejże miało by służyć referendum.

Pomysł już w czerwcu został negatywnie przyjęty przez grodziskie władze, twierdzące, że miało by ono niską frekwencje, a to dałoby kolejny argument inwestorowi. Teraz petycja została oficjalnie odrzucony przez radnych. Jednocześnie Rada zobowiązała Burmistrza do zasięgnięcia w tej sprawie opinii wsi Czarny Las, Makówka, Wężyk, Izdebno Kościelne, Izdebno Nowe, Zabłotnia, Chlebnie, Kłudno Stare, Tłuste, Żuków, Adamów, Kłudzienko, Natolin i Kłudno Nowe.

Polub nas na Facebook