Zapewne część czytelników pamięta artykuł o podwyżce przez spłaszczenie diet radnych w Grodzisku Mazowieckim. Okazuje się, że nie tylko my mieliśmy zastrzeżenia do kształtu tej uchwały, a na wczorajszej sesji mieliśmy kolejny epizod obrony grodziskiego „koryta +” przez gminnych radnych.

Chyba od grudnia zeszłego roku nie było w Grodzisku sesji by nie poruszyć tematu podwyżki diet grodziskich radnych. Ta ciągnąca się od grudnia epopeja, w której radni podnieśli sobie diety w taki sposób, że nie tylko zniwelowano różnice pomiędzy radnymi pełniącymi funkcje w Radzie, ale także pomiędzy tymi, którzy uczestniczą w obradach sesji i komisji lub nie - co sesję ma kolejny odcinek.

Już w styczniu konieczne były kosmetyczne zmiany w uchwale, po czym została ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Odnosimy wrażenie, że Wojewoda przeczytał tę uchwałę ze zrozumieniem dopiero po jej publikacji, mając zastrzeżenia zbliżone do przedstawionych w naszym artykule. W skrócie dotyczą one wyraźnego uzależnienia wysokości diet od aktywności radnych. Niestety, uchwała już obowiązywała. Wojewoda zwrócił się więc do radnych o zmiany w uchwale, pod groźbą zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Radni na poprzedniej sesji nie przystali na prośbę Wojewody, co skutkowało skierowaniem sprawy do WSA. Dziś ustalony został pełnomocnik, który będzie bronił wysokości diet radnych.  Warto zaznaczyć, że przy wyborze pełnomocnika wstrzymali się radni Prawa i Sprawiedliwości.

Skuteczność WSA testowaliśmy już w zeszłym roku w Milanówku. Tak więc być może do końca tej kadencji dowiemy się, czy radni nie robiący nic, słusznie będą otrzymywali około 1250 zł diety miesięcznie. Co wówczas, gdy zapisy uchwały okażą się niezgodne z prawem? Czy radni, oprócz zmiany uchwały, będą musieli zwrócić nadpłacone diety? Ten przypadek pokazuje również totalny bałagan w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim związany z kontrolą uchwał podejmowanych przez radnych gmin województwa mazowieckiego. Dając Państwu szansę oceny moralnej tego zamieszania, z ciekawością oczekiwać będziemy rozstrzygnięcia prawnego.

Polub nas na Facebook