Wczoraj, 29 lutego, z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, odbyło się spotkanie w sprawie przebiegu linii kV 400, na które zaproszono przedstawicieli sąsiadujących gmin i organizacji zaangażowanych w celu wypracowania wspólnych działań w tej sprawie.

Podczas spotkania odtworzono archiwalne wypowiedzi Mariusza Błaszczaka, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz posła Jacka Sasina, którzy popierali wariant podstawowy tzw. historyczny przebiegu linii 400 kV. Piotr Galiński, zastępca burmistrza Grodziska Mazowieckiego, odczytał propozycję pisma, które Gmina Grodzisk Mazowiecki chce wystosować do obu polityków. Intencją pomysłodawców jest, aby był to wspólny apel podpisany przez włodarzy sąsiadujących gmin i reprezentantów organizacji udzielających się w tej sprawie. W związku z merytoryczną dyskusją, jaka wywiązała się podczas spotkania, wniesiono uwagi, które zostaną uwzględnione w treści dokumentu. W ciągu najbliższych dni zainteresowane strony mają przesłać swoje sugestie oraz przydatne materiały, które będą stanowiły załączniki do pisma. Ostateczna wersja po podpisaniu przez wszystkich ma zostać wysłana do polityków w przyszłym tygodniu.

Ze strony społecznej padł pomysł m.in. skierowania sprawy zmiany przebiegu linii do organów kontrolnych. Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego pozytywnie ustosunkował się do tej propozycji i zapewnił zebranych, że nawiązana zostanie współpraca z kancelarią prawną, która podpowie, co w oparciu o dostępne materiały, można i należy zrobić w tej kwestii.

Na spotkanie zaproszeni zostali reprezentanci samorządów Baranowa, Jaktorowa, Żabiej Woli, Wiskitek, Radziejowic, oraz przedstawiciele strony społecznej m.in. Stowarzyszenia „Grodzisko” i Komitetu Społecznego „Strażnicy Krajobrazu Jaktorowa”.

Polub nas na Facebook