Pierwsza spółka w niepodległej Polsce - Siła i Światło została zarejestrowana 5 grudnia 1918 roku. Spółka ta była między innymi inicjatorem powstania i właścicielem EKD. Niemal równo w 100. rocznicę tego wydarzenia, licznie zebrani mieszkańcy Grodziska, jak i pasjonaci WuKaDki mieli okazję przejść dawnym miejskim odcinkiem EKD/WKD w Grodzisku Mazowieckim i zwiedzić Izbę Tradycji.

Spacer ten był kolejnym w ostatnim czasie ciekawym wydarzeniem, organizowanym przy współpracy z WKD, przez pasjonatów zrzeszonych w ostatnio zarejestrowanym Stowarzyszeniu Klub Miłośników EKD/WKD, Stowarzyszeniu Sympatyków Komunikacji Szynowej, portalu Komunikacyjny Grodzisk i społeczności „Po Szynach Mazowsza”.

W minioną sobotę, tuż po godzinie 12.30, wszyscy zainteresowani tematem mieszkańcy Grodziska Maz. i miłośnicy kolei z innych miast, zebrali się pod pomnikiem kolejarza stojącym obok dworca PKP, by poznać historię nieistniejącego już miejskiego odcinka linii EKD/WKD. Wydarzenie rozpoczął Łukasz Nowacki, historyk i Radny Grodziska Maz. obecnej kadencji. Tłumaczył uwarunkowania powstania miejskiego odcinka linii, który spełniał tu rolę niemal miejskiego tramwaju. Mówił też o okresie odbudowy Grodziska po I wojnie i jak miasto zmieniało się w późniejszym czasie.

Idąc deptakiem mogliśmy zobaczyć liczne archiwalne zdjęcia ulic z okresu, gdy jeździła nimi kolejka. Wiele osób spoza Grodziska mogło poznać również historię miasta i poszczególnych jego części. Na Placu Wolności, gdzie kiedyś znajdował się przystanek, Łukasz Nowacki opowiadał o tym jak wyglądało tu codzienne życie i koegzystencja z kolejką, zwłaszcza w dni targowe, w okresie gdy na tym placu był organizowany targ. Mówił tu też o ważnej roli EKD podczas okupacji niemieckiej. Idąc dalej ul Sienkiewicza dotarliśmy do miejsca gdzie znajdował się kolejny przystanek, a następnie przemieszczając się wzdłuż murów cmentarza dotarliśmy do obecnego przystanku końcowego. Tam o historii EKD/WKD, szczegółach dotyczących powstania linii, opowiadał Krzysztof Olszak, przedstawiciel Stowarzyszenia Klubu Miłośników EKD /WKD. Mówił też o wielu szczegółach dostępnej tego dnia „babci” czyli zabytkowego pociągu EN80-16.

Tego dnia mogliśmy zwiedzić też Izbę Tradycji EKD/WKD i posłuchać wielu fascynujących opowieści i anegdot związanych z kolejką, które przekazała zebranym pani Barbara Kaczorowska, zasłużona dla grodziskiej oświaty polonistka ZSTiL nr 2 i żona zmarłego w 2011 roku Stanisława Kaczorowskiego - wieloletniego naczelnika lokomotywowni i radnego miejskiego.

Spacer był wyjątkowo ciekawą lekcją historii miasta i kolejki. Dzięki wspaniałej narracji i wielu historycznym zdjęciom mogliśmy poznać historię Grodziska i miejskiego odcinka linii. Było to o tyle ciekawe, że dziś w Grodzisku nie znajdziemy praktycznie żadnego akcentu świadczącego o istnieniu tej linii kolejki w tym mieście.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Spacer śladem dawnego przebiegu EKD w Grodzisku