24 sierpnia 2016 roku, strażnicy miejscy dokonali kontroli osób sprzedających grzyby na terenie targowiska miejskiego przy ul. Montwiłła.

Obrót grzybami świeżymi dopuszczony jest w placówkach handlowych oraz targowiskach. W Naszym mieście na terenie targowiska funkcjonuje osoba jako klasyfikator grzybów świeżych posiadający odpowiednie uprawnienia do wystawiania certyfikatów. Klasyfikator za opłatą wydaje certyfikat dopuszczający grzyby do handlu na 48h.

Podczas kontroli stwierdzono, że wszyscy handlujący na szczęście posiadają ważne certyfikaty wydane przez uprawnionego klasyfikatora.

Należy pamiętać, że grzyby są potrawą ciężko strawną i dlatego nie wolno podawać ich małym dzieciom, ludziom w podeszłym wieku oraz osobom cierpiącym na choroby układu pokarmowego.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: