Stanisław Olkowski Honorowym Obywatelem Grodziska Maz.

Podczas ostatniej sesji radni podjęli decyzję o przyznaniu tytułu Honorowego Obywatela Grodziska Mazowieckiego Stanisławowi Olkowskiemu, osobie przez wiele lat odpowiedzialnej za najważniejsze inwestycje w gminie.

Jako kierownik Obsługi Inwestycyjno-Technicznej, m.in. przyczynił się do powstania: hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2, szkół: w Książenicach (budowa), w Adamowiźnie (rozbudowa), SP nr 1 w Grodzisku Mazowieckim (przebudowa i remont; obiekt uzyskał tytuł „Modernizacja Roku 2015”), przedszkola przy ul. Górnej, pływali „Wodnik”, Centrum Kultury, Parku Skarbków, Stawów Goliana, Willi Radogoszcz, Dworku Skarbków, świetlicy w Kozerkach oraz budowy wielu dróg i ulic gminnych, a także budynków komunalnych.\

Stanisław Olkowski był zatrudniony w OIT od stycznia 1995 r. do maja 2020 r., kiedy to przeszedł na emeryturę. Przez 26 lat pracy istotnie przyczynił się do rozwoju miasta oraz gminy, tak że dzisiaj znajdujemy się w czołówce samorządów, dbających o mieszkańców i ich potrzeby, zarówno kulturalne, sportowe, jak i edukacyjne. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały Rady Miejskiej: „Nie sposób wymienić wszystkich prowadzonych i nadzorowanych przez Stanisława Olkowskiego inwestycji, ani oszacować jego osobistego wkładu w ich realizację, ale choćby już te kilka wyżej wymienionych dobitnie świadczy o tym, że pozostawił on w Grodzisku Mazowieckim trwały ślad swojej zawodowej działalności.”

Polub nas na Facebook