Z ulicy Logistycznej Straż Miejska w Grodzisku Mazowieckim usunęła kolejny rozbity samochód

Straż Miejska w Grodzisku Mazowieckim systematycznie zajmuje się usuwaniem wraków z ulic Grodziska, a także z terenu gminy Grodzisk Mazowieckim. Przedwczoraj usunięto samochód, którego stan techniczny wskazywał, że brał udział w kolizji. Pojazd posiadał zagraniczne numery rejestracyjne. Jego stan techniczny oraz pozostawienie go w pasie drogowym ul. Logistycznej w Natolinie stwarzało zagrożenie w ruchu drogowym.

Działania Straży Miejskiej podjęte w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane, (tzw. wraków) - art. 50a zakończyły się odholowaniem.

Wobec kolejnych pojazdów zajmujących miejsca parkingowe i pobocza dróg wszczęto postępowanie przygotowawczo-sprawdzające do wydania dyspozycji usunięcia. Nie każdy pojazd, który swoim wyglądem sugeruje, że mamy do czynienia z „wrakiem” kwalifikuje się do wydania dyspozycji o usunięciu. Ponieważ dla jednych samochód wyglądający na nieużywany, stary, zaniedbany, który zajmuje miejsce parkingowe jest „wrakiem” a dla właściciela jest pojazdem do poruszania się. Podstawowym aktem prawnym normującym usuwanie pojazdów z drogi jest ustawa „Prawo o Ruchu Drogowym” (Dz.U. Z 2012, poz. 1137 z późniejszymi zmianami). Ustawodawca w art. 50a ustawy, ust. 1 wskazuje zarówno jaki pojazd, jak i przez kogo może zostać usunięty, a także kto w takim przypadku ponosi koszty. Czytamy w nim :

„Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza”.

Jakie są główne przesłanki, którymi kieruje się funkcjonariusz straży miejskiej przy ocenie, czy dany pojazd jest użytkowany, czy też nie?

Kwestie te dotyczą przede wszystkim jego wyglądu zewnętrznego, a więc: czy posiada tablice rejestracyjne, jest pootwierany bądź uszkodzony, czy ma powybijane szyby, w kołach brakuje powietrza, a także – czy występują odstające elementy nadwozia, które mogą być groźne dla zdrowia ludzi lub zwierząt oraz czy nie dochodzi do wycieku płynów eksploatacyjnych.

W takich sytuacjach funkcjonariusze Straży Miejskiej często przeprowadzają również wywiady wśród okolicznych mieszkańców i – w momencie, gdy uda się ustalić takiego właściciela pojazdu - próbują się z nim skontaktować. Ważne w takich przypadkach jest również to, czy pojazd posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Polub nas na Facebook