Ciężarówki wyjeżdżające z placów budowy brudne - roznoszą po ulicach ziemię, drobny gruz, kamienie. Strażnicy miejscy na początku permanentnie upominali niepokornych, jednak rozmowy, upomnienia nie poskutkowały. W ostatnim czasie grodziscy strażnicy miejscy otrzymywali wiele powiadomień od mieszkańców o zanieczyszczaniu ulic błotem zwłaszcza problem powtarzał się w okolicy ulicy: Dalekiej, Al. Mokronowskich, Bankowej i w kilku innych miejscach.

Strażnicy miejscy w toku codziennej służby wielokrotnie ujawniają wykroczenia m.in. zanieczyszczonych nawierzchni jezdni. Rozmowy i upomnienia jednak nie zawsze dają efekty, wobec czego wobec niepokornych w ciągu ostatnich kilku dni zastosowano bardziej surowe postępowania mandatowe.

Kierownicy budów mają obowiązek wypuszczać na jezdnie czysty sprzęt. Mówi o tym kodeks wykroczeń (art. 101 Kodeksu Wykroczeń): „Kto uchyla się od obowiązku oczyszczania i usuwania z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni, przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami i osiedlami, błota, kurzu, śniegu lub lodu, podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.” I odpowiednio (art. 102KW): "Kto uchyla się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany". Ale są też zapisy ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (art. 5, ust. 1): "Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Zgodnie z art. 5, ust. 2 wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych".

Nie tylko o estetykę tu chodzi - błoto na jezdni to przede wszystkim zagrożenie dla kierowców, ponieważ wydłuża ono drogę hamowania.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Strażnicy miejscy zmuszają do sprzątania błota z ulicy