Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki zostało przyjęte.

W dniu 22 maja, w II części przerwanej wczoraj Sesji, radni przyjęli zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Druga część Sesji rozpoczęła się od ponownej dyskusji nad głosowaniem uwagi Pana Henryka Tuszyńskiego. Tym razem, uwaga ta, tak jak wszystkie inne głosowane przez Radę - została odrzucona.

Po odrzuceniu wszystkich uwag, przystąpiono do głosowania nad całym Studium. Za przyjęciem Studium głosowało 13 radnych, przeciw 1 radny, wstrzymało się 3 radnych. Pan Henryk Tuszyński nie brał udziału w głosowaniu.

Pełną relację z tej jak i obecnie trwającej XXII nadzwyczajnej Sesji Rady, zamieścimy w najbliższym czasie.
 
 
Polub nas na Facebook