Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w dniu 28.03.2012 została podjęta uchwała „W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki w 2012 roku”. Uchwała ta spełnia wszystkie wymogi Ustawy o z dnia 16 września 2011.
Przed podjęciem tej Uchwały pracownicy Urzędu Gminy, którzy ją przygotowywali, konsultowali jej treść z organizacją pozarządową - Straż Zwierząt Powiatu Grodziskiego (zgodnie ze znowelizowaną ustawą, która wymaga takiej konsultacji w zakresie programu z organizacją pozarządową).
Wiceburmistrz Piotr Galiński w ciepłych słowach wyraził się o pracy członków tej organizacji, współpracy z Urzędem Gminy Grodzisk Mazowiecki i pomocy,
jakiej niosą zwierzętom.

W niedługim czasie na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki rozpoczną się obowiązkowe szczepienia psów przeciw wściekliźnie. Na wsiach tej gminy będzie można (i trzeba) zaszczepić pieska bezpośrednio u lekarza weterynarii, który w określonym dniu przyjedzie na wieś, aby ułatwić mieszkańcom tę akcję.
O terminie i miejscach szczepień na wsiach powiadomimy Czytelników.

Kilka słów o chipowaniu

Chipowanie psów w Gminie Grodzisk Maz. jest obowiązkowe i bezpłatne. Osobami upoważnionymi do dostępu do wszystkich danych dla psów zachipowanych w Grodzisku Maz. są osoby z Wydziału Ochrony Środowiska oraz kilku Strażników Miejskich. Dostęp do tych danych mogą uzyskać na dwa sposoby: poprzez internetową bazę danych lub kontakt telefoniczny z firmą administrującą bazą danych w Gdańsku. Jaką drogę komunikacji wybiorą jest to dowolne. Administrator bazy udziela informacji 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę także w dni świąteczne. Dodatkowo poza godzinami pracy urzędu i straży miejskiej informacje szczegółowe o właścicielu może uzyskać Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Maz., wysyłając maila lub fax do bazy danych z prośbą o udostępnienie takich informacji. I otrzyma odpowiedź niezwłocznie. Nie ma zatem sytuacji bez wyjścia.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: