Coraz częściej słyszymy o potrzebie rewitalizacji grodziskiego deptaka. Ulica ta, wyremontowana na początku lat 90-tych minionego wieku ma w sobie olbrzymi potencjał. Czy jest on jednak właściwie wykorzystany? Co chcieli by Państwo zmienić na deptaku? Zachęcamy do wypełnienia ankiety!

Współczesne słowo rewitalizacja wzbudza wśród Polaków nadzieje jak i obawy. Jest ona szansą, która niewłaściwie zinterpretowana i nadużyta może bardziej zaszkodzić niż pomóc. Obecnie rewitalizuje się niemal wszystko, nierzadko zapominając o kluczowych wartościach jakimi powinien kierować się projektant. Często tworzy się nowy krajobraz z pominięciem człowieka jako istoty społecznej. Wiele odważnych wizji projektowych jest tworzonych w oderwaniu od historii i kultury danej przestrzeni, bez konsultacji z mieszkańcami. Zamiast spodziewanego efektu zachwytu powstaje kicz i bezużyteczność. Przechodzień zamiast delektować się pięknem, zastanawia się jaki element krajobrazu nie pasuje do całości, nie służy wspólnocie. Co więcej, w ostatnich latach strefy śródmiejskie w miastach są intensywnie zabudowywane. Powstają nowe, co raz większe budynki, które skutecznie dogęszczają przestrzeń miejską, wypierając treny otwarte. 

Proces ten nie omija Grodziska Mazowieckiego. To wszystko sprawia, że właściwa rewitalizacja powinna przywracać do życia zaniedbane, zdegradowane przestrzenie w mieście, szczególnie te, w postaci ulic, aby służyły wspólnocie mieszkańcom już nie tylko jako "korytarze" dla ruchu pieszych i transportu czy jako miejsca do nabywania towarów i usług, ale także jako „odzyskane” podwórza i parki, otwarte przestrzenie do spotkań, wypoczynku i zabaw. Grodziski Deptak ma w sobie ogromny potencjał, który przez właściwą rewitalizację może zdecydowanie polepszyć jakoś życia mieszkańców. Obecnie planowana jest rewitalizacja Placu Wolności oraz Deptaka. Miejmy nadzieję, że realizacja nowego projektu naprawdę poprawi obecny stan i funkcjonowanie tej przestrzeni. Jest to jednak bardzo trudne do zrealizowania bez wsłuchania się w potrzeby bezpośrednich użytkowników Deptaka.

Zamieszczony poniżej link do ankiety jest właśnie taką szansą, na uwzględnienie Państwa głosów, spostrzeżeń oraz uwag, które mają realny wpływ na udaną rewitalizację utraconego ładu społecznego.

Link do ankiety: https://forms.gle/6etrutwXJQ5fXhMH7

 

Anna Sternytska

inż. architekt krajobrazu

 

Kilka słów o mnie: jestem absolwentka SGGW w Warszawie. Obecnie kończę studia II stopnia, pisząc pracę magisterską na temat: Rewitalizacja głównej ulicy miejskiej jako przestrzeni społecznej na przykładzie Deptaka w Grodzisku Mazowieckim. Zależy mi na jak najlepszym poznaniu opinii mieszkańców, przechodniów, turystów oraz wszystkich innych zainteresowanych osób, dotyczące obecnego stanu i funkcjonowania Deptaka.

Ankieta jest anonimowa. Wyniki badań posłużą mi do napisania pracy dyplomowej.

Wszystkim z góry serdecznie dziękuję.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Grodziski deptak