Wiele osób pamięta zamieszanie podczas zeszłorocznej rekrutacji do przedszkoli. Czy władzom gminy udało się wyciągnąć z tej sytuacji odpowiednie wnioski? O tym jak i o planach budowy pierwszego publicznego żłobka w Grodzisku rozmawialiśmy z Zastępcą Burmistrza, panem Tomaszem Krupskim

O: Jakie działania w sprawie miejsc w przedszkolach publicznych podjęła w tym roku gmina?

Tomasz Krupski: Gmina podjęła przed rozpoczęciem procesu rekrutacji szereg skutecznych działań mających na celu zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych. W wyniku tych działań udało nam się pozyskać nowe miejsca przedszkolne.

Jest to między innymi efekt ogłoszonego przez Gminę konkursu na miejsca w przedszkolach niepublicznych, funkcjonujące na zasadach obowiązujących w placówkach publicznych. Przeprowadziliśmy również postępowanie mające na celu pozyskanie nowej przestrzeni przedszkolnej. Po otrzymaniu pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty w Warszawie wydaliśmy zgodę na przekształcenie placówki niepublicznej w przedszkole publiczne. Czekamy na opinię Kuratorium w sprawie kolejnego wniosku o otwarcie przez osobę fizyczną przedszkola publicznego. Mam nadzieje, ze zdążymy wydać decyzję przed rozpoczęciem rekrutacji.

O: Czyli będzie jedna nowa placówka prowadzona przez gminę i dwie prowadzone przez podmiot prywatny?

TK: Przedszkole w Wólce Grodziskiej będzie włączone w strukturę organizacyjną istniejącego publicznego Przedszkola nr 5 w dzielnicy Łąki. Placówki upublicznione będą faktycznie prowadzone przez podmioty prywatne, ale na zasadach obowiązujących w przedszkolach publicznych. W trosce o dobro dzieci już uczęszczających do upublicznianych placówek stworzymy rodzicom możliwość złożenia deklaracji woli kontynuowania wychowania przedszkolnego ich dzieci w tych placówkach.

O:W którym to będzie miejscu?

TK: Nowy obiekt przedszkolny znajduje się na obrzeżach miasta - w Wólce Grodziskiej. Jest to budynek, w którym funkcjonuje obecnie placówka niepubliczna, spełniający wszystkie warunki nałożone przez Sanepid i Straż Pożarną. Budynek jest nowy, ma przestronne sale dydaktyczne, duży teren z placem zabaw i miejscami parkingowymi. Lokal został wynajęty przez Gminę w wyniku postępowania konkursowego, w którym wpłynęły dwie oferty, z czego jedna nie spełniała wymogów formalnych. Zrobimy co w naszej mocy, by od września uruchomić nowe, dobrze wyposażone, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę publiczne przedszkole.

O: A co z miejscami na południu gminy, bo tu istnieje nie tylko problem z miejscami w szkołach, ale także i w przedszkolach?

TK: Wkrótce ogłosimy przetarg na budowę placówki przedszkolnej z miejscami żłobkowymi przy ul. Okrężnej. Będzie to kolejny krok w kierunku zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych. Za zgodą Rady Miejskiej zakupiliśmy także teren pod placówkę oświatową – przedszkole i szkołę podstawową – w miejscowości Szczęsne. Południe Gminy rozwija się szczególnie dynamicznie, więc taka decyzja była w pełni uzasadniona.

O: Skąd taka dość nagła zmiana polityki gminy w zakresie żłobków. Do tej pory władze gminy broniły się przed otwarciem publicznego żłobka?

TK: W funkcjonujących na terenie Gminy żłobkach niepublicznych są wolne miejsca dla dzieci w wieku do lat trzech. Jednak w ostatnich latach do Burmistrza wpływało sporo wniosków w sprawie utworzenia żłobka publicznego. Jest oczekiwanie części mieszkańców, że wejdziemy także w ten obszar polityki rodzinnej. Mam osobiste wątpliwości, czy polityka żłobkowa jest dobrym kierunkiem, ale szanuję wybór części rodziców.

O: Ile będzie miejsc w publicznym żłobku?

TK: Planujemy 50 miejsc.

O: Czy miejsca, które były w zeszłym roku organizowane na prędko w szkołach, czy jako dodatkowe zagęszczenie obecnych przedszkoli będą dalej utrzymywane, czy wróci tu sytuacja do stanu sprzed zeszłorocznej rekrutacji?

TK: Sytuacja niewątpliwie ulegnie zmianie. W związku z wprowadzeniem reformy oświaty w dotychczasowych 6-letnich szkołach podstawowych trzeba było zrobić miejsce dla klas siódmych, a od września tego roku – również dla klas ósmych.  Z pewnością nie wszystkie szkoły będą mogły utrzymać liczbę oddziałów przedszkolnych na obecnym poziomie.  Wiązałoby się to z pogorszeniem warunków funkcjonowania szkoły, zwiększeniem zmianowości, a tym samym wydłużenia czasu pracy placówki. Dotyczy to Szkoły Podstawowej nr 2, Szkół w Książenicach i Adamowiźnie. Naturalnie, dzieci uczęszczające już do oddziałów przedszkolnych w szkołach będą miały możliwość kontynuacji wychowania przedszkolnego. Sytuacja Szkoły Podstawowej nr 2 wkrótce się zmieni. Ogłoszony został przetarg na rozbudowę Szkoły. Inwestycja ta poprawi warunki funkcjonowania placówki a także pozwoli powiększyć liczbę miejsc dla przedszkolaków. Poszukujemy również lokalizacji na przedszkole w Książenicach.

O: Jak będzie wyglądała tegoroczna rekrutacja do przedszkoli?

TK: Mam nadzieję, że będzie przebiegała spokojnie i spotka się z zadowoleniem rodziców. Ufam, że pozwoli na to wzbogacona oferta miejsc. Szczególny nacisk w tym roku będziemy kłaść na weryfikację prawdziwości danych zawartych we wnioskach składanych przez rodziców oraz w dołączanych oświadczeniach. Przypominamy rodzicom o obowiązku meldunkowym. W przypadku wniosków składanych przez osoby niezameldowane, będziemy prosili o dodatkowe dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania. Celem tych działań jest zapewnienie w pierwszej kolejności miejsc przedszkolnych dla mieszkańców naszej Gminy.

Pragniemy też przypomnieć, że rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do publicznego przedszkola, punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w terminie od 1 do 9 marca br. mogą złożyć do dyrektora deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 września nowego roku szkolnego.

Rekrutacja na wolne miejsca do placówek przedszkolnych, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie prowadzona drogą elektroniczną. W dniach od 12 do 23 marca 2018 roku rodzice będą mogli wypełnić wniosek zamieszczony na stronie internetowej Gminy i Biura Oświaty. Wypełniony formularz trzeba wydrukować i dostarczyć do placówki „pierwszego wyboru”, tzn. oznaczonej przez rodziców na pierwszym miejscu preferencji.

Nabór do pierwszej klasy szkoły podstawowej w tym roku odbywa się również drogą elektroniczną – w terminie od dnia 12 do 23 marca br. i dotyczy zarówno dzieci spoza obwodu danej szkoły podstawowej, jak i dzieci „obwodowych”, które trzeba zgłosić do szkoły.

Więcej szczegółowych informacji dostępnych będzie od 1 marca na stronie internetowej urzędu.

O: Dziękujemy za rozmowę

Polub nas na Facebook