Gdy przed wyborami pojawiła się informacja o wydaniu ZRID dla obwodnicy zachodniej Grodziska Maz., wydawało się, że to koniec urzędniczego maratonu. Niestety nadzieje te okazały się płonne, gdyż od ZRID wpłynęły odwołania do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, co wydłuża całą procedurę o kolejne tygodnie.

Gdy przygotowywaliśmy artykuł Zachodnia obwodnica Grodziska Maz. z ZRID, Burmistrz Grzegorz Benedykciński informował nas, że w grudniu ogłoszony zostanie przetarg na budowę obwodnicy. Dziś wiemy, że tak się nie stanie. Pod koniec zeszłego tygodnia zwróciliśmy się z zapytaniem do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (MZDW)z prośbą podanie przewidywanego harmonogramu prac nad obwodnicą, w tym daty ogłoszenia przetargu na jej realizację. Otrzymana odpowiedź niezwykle nas zasmuciła.

- Budowa obwodnicy zaplanowana jest do realizacji w ramach funduszy unijnych. - informowała nas Pani Monika Burdon z MZDW - W dalszym ciągu trwa postępowanie odwoławcze od decyzji ZRID, wydanej przez wojewodę we wrześniu b.r. Z naszych informacji wynika, że do ministra wpłynęły odwołania od planowanej inwestycji. Do momentu, dopóki nie zostanie zakończone postępowanie odwoławcze i nie będziemy posiadać prawomocnego ZRID-u, nie możemy rozpocząć realizacji inwestycji.

W związku z tą niepokojącą informacją zapytaliśmy o szczegóły sprawy w grodziskim magistracie. Burmistrz Grzegorz Benedykciński jest jednak spokojny i twierdzi, że procedura związana z odwołaniem do Ministra Inwestycji i Rozwoju, zakończona zostanie do końca roku.

Niestety, w najgorszym przypadku nie jest to jednak rozstrzygnięcie kończące całą procedurę. Od decyzji Ministra możliwe jest odwołanie do Sądu Administracyjnego, który musi rozpatrzyć je w ciągu dwóch miesięcy. Procedura przed sądem wiąże się jednak z pewnymi kosztami, co może zniechęcić część z odwołujących się osób.

Co jednak ważne, zgodnie z art. 11g Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w postępowaniu przed organem odwoławczym oraz przed sądem administracyjnym nie można uchylić decyzji w całości ani stwierdzić jej nieważności, gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji dotycząca odcinka drogi, nieruchomości, działki.

Niestety start budowy obwodnicy zachodniej Grodziska Mazowieckiego odsuwa się po raz kolejny w czasie, a przetarg wbrew wcześniejszym obietnicom ogłoszony zostanie najwcześniej na początku przyszłego roku.

Polub nas na Facebook