Największym odbiorcą energii elektrycznej w miastach jest infrastruktura wodna i kanalizacyjna, która zwykle odpowiada za 25-40% jej całkowitego zużycia. Jednocześnie, każdy zakład oczyszczania ścieków może wytwarzać więcej energii niż zużywa, stosując odpowiednie technologie usprawniające wydajność procesów oczyszczania, budowę jednostek kogeneracyjnych czy odzysk ciepła/chłodu z oczyszczonych ścieków. Wiele europejskich miast już znalazło na to sposób.

W Polsce również modernizuje się oczyszczalnie ścieków, tak aby uzyskać największą efektywność procesu przy najniższych stratach energii.

Oczyszczalnia ścieków w Grodzisku Mazowieckim to nowoczesny obiekt wykorzystujący najnowsze rozwiązania technologiczne w procesie oczyszczania ścieków doprowadzanych z terenu miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki oraz w dziedzinie przeróbki osadów. Każdego dnia zakład przyjmuje ok. 12 tys. m3 ścieków komunalnych. Obecnie oczyszczalnia planuje dalszą rozbudowę, w tym między innymi postawienie farmy fotowoltaicznej oraz stacji kogeneracji. Wspólnie z firmą Danfoss Poland i Veolia Industries bada potencjał oraz ekonomikę rozwiązania polegającego na wykorzystaniu oczyszczonych ścieków do procesu odzysku ciepła (i chłodu) oraz zasilenia okolicznych odbiorców poprzez małą sieć ciepłowniczo-chłodniczą. Na terenie oczyszczalni rozważana jest budowa stacji pomp ciepła. Zespół ekspertów przygotowuje właśnie wariantowe opracowanie możliwych rozwiązań i techologii, jak również okres zwrotu z inwestycji. Jeżeli współpraca dojdzie do skutku, będzie to pierwsza taka inwestycja w Polsce.

Firma Danfoss, która jest liderem w zakresie energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań pozwalających na obniżenie kosztów energii i redukcję emisji CO2, ma duże osiągnięcia w zakresie odzysku ciepła i sieci ciepłowniczych. Na przykład w duńskim mieście Aarhus pomogła lokalnemu przedsiębiorstwu wodociągowemu przekształcić zwykłą oczyszczalnię ścieków w kompleks połączony z elektrociepłownią, dostarczającą nadwyżkę energii. Zakład wytwarza o 90% więcej energii niż zużywa. Nadwyżka ciepła trafia do dzielnicowego systemu ciepłowniczego, redukując emisję dwutlenku węgla. Jest to możliwe dzięki optymalizacji zaawansowanych procesów oraz wykorzystaniu ponad 140 przetwornic częstotliwości do regulacji wydajnością w niemal wszystkich urządzeniach rotacyjnych (pompy, dmuchawy, wentylatory). Przy optymalnym wykonaniu pozwala to także uzyskać maksymalną ilość osadów ściekowych i mułów węglowych. W komorze fermentacyjnej następuje ich przekształcenie w gaz wykorzystywany do wytwarzania zarówno energii elektrycznej, jak i ciepła. 

Polub nas na Facebook