We wtorek 24 maja br. w Mediatece w Grodzisku Mazowieckim odbyła się konferencja inauguracyjna projektu pn. „Inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim”.

W ramach wydarzenia zostały przedstawione:

  • założenia projektu oraz korzyści, jakie niesie dla miasta i mieszkańców,
  • zrealizowane oraz przewidziane działania informacyjno-edukacyjne, których celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa,
  • zaplanowane inwestycje mające wpływ na łagodzenie zmian klimatu tj. utworzenie zbiornika retencyjnego wód opadowych, nasadzenia wraz z systemami nawadniającymi, wymiana nawierzchni na przepuszczalną, wzmocnienie bioróżnorodności.

Projekt pn.“Inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim” jest realizowany w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz ze środków budżetu państwa.i korzysta z dofinansowania o wartości 4,6 mln zł otrzymanego od Norwegii. Wkład własny gminy wynosi 1 671 619,73 PLN. Realizacja projektu nastąpi w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2024 r. Celem projektu jest łagodzenie zmian klimatu i adaptacja
do ich skutków.


Projekt pn. „Inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim” dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: "Środowisko, Energia i Zmiany klimatu" (Umowa nr MFEOG.07.03.0-07-0025/21-00). Działania są dofinansowane w 85 % ze środków norweskich.

Polub nas na Facebook