Podczas ponownej oceny oddziaływania na środowisko obwodnicy zachodniej Grodziska Maz., przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wpłynęło 5 pism z uwagami. Znamy treść tych uwag. Teraz pozostało czekanie na postanowienie kończące ponowną ocenę oddziaływania na środowisko i przekazanie jej do Wojewody Mazowieckiego.

W związku z trwającą procedurą ponownej oceny oddziaływania na środowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zgodnie z obowiązującymi przepisami wystąpił do Wojewody Mazowieckiego o zapewnienie udziału społeczeństwa. Wojewoda poinformował o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, określając jednocześnie termin od 22.11.2017 r. do 21.12.2017 r.  Trzy, ze złożonych pism w sprawie, są jednobrzmiące, a jedno zostało wycofane.

W dniu 4 stycznia 2018 r. pracownicy Urzędu Wojewódzkiego przekazali złożone pisma do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Obecnie czekamy na postanowienie kończące ponowną ocenę oddziaływania na środowisko i przekazanie jej do Wojewody Mazowieckiego.

Dodane załączniki

Polub nas na Facebook