Pewnie niewielu czytelników wie, że w Grabniku (gmina Jaktorów), istnieje Związek Buddyjski Bencien Karma Kamtsang w Polsce. Związek ten reprezentuje buddyzm tybetański (wadżrajana) w tradycji klasztoru Bencien. Główny klasztor mieści się w Kham w Tybecie, a najważniejsze jego odgałęzienie – w stolicy Nepalu, Katmandu.

Trzy nurty buddyzmu

Buddyzm to nauki o naturze umysłu, pochodzące od historycznego, żyjącego ponad dwa i pół tysiąca lat temu w Indiach Buddy Siakjamuniego. Celem praktyki buddyjskiej jest osiągnięcie całkowitego urzeczywistnienia potencjału umysłu i doświadczenie trwałego szczęścia – oświecenia. Wszyscy uczniowie Buddy uznawali Cztery Prawdy za istotę Nauk wygłoszonych przez Przebudzonego. W buddyzmie istnieje wiele tradycji, szkół. Z upływem stuleci ukształtowały się trzy nurty buddyzmu: Therawada, Mahajana, Wadżrajana.

Centrum Bencien w Grabniku pod Jaktorowem.

Buddyzm tybetański pojawił się w Polsce w drugiej połowie lat 70-tych. Powstawały wówczas nieformalne grupy praktykujących, związane z tradycją jednej z czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego, Karma Kagju. Działalność tę zalegalizowano w 1983 r., rejestrując Stowarzyszenie Buddyjskie Karma Kagyu.

W 1998 r. powstał pierwszy projekt zbudowania w Grabniku pod Jaktorowem świątyni, która służyłaby także jako miejsce spotkań w czasie wizyt Rinpoczów. Niestety, z różnych względów projekt odłożono i powrócono do niego dopiero w 2011 r. W 2005 r. została podjęta decyzja o wybudowaniu w Centrum w Grabniku międzynarodowego ośrodka tradycyjnych trzyletnich odosobnień (drubkangu), który rozpoczął swą działalność w 2009 r. W 2010 r., współfinansowane przez Unię Europejską, powstało tu Centrum Kultury Buddyjskiej, które ma za zadanie promować kulturę i twórczość buddyjską, organizować wystawy, wykłady i konferencje.

Głównym ośrodkiem i siedzibą Związku Buddyjskiego Bencien Karma Kamtsang jest Centrum Bencien Karma Kamtsang w Grabniku. Odbywają się tu regularnie seminaria poświęcone praktykom medytacyjnym i studiowaniu Nauk prowadzone przez polskich oraz tybetańskich lamów czyli nauczycieli.

Obecność polskiego Lamy Rinczena oraz innych lamów mieszkających na stałe lub odwiedzających Centrum, daje możliwość konsultacji i otrzymania przekazów oraz wyjaśnień do praktyki. Na miejscu też można skorzystać z biblioteki ośrodka oraz nabyć materiały pomocne w ewentualnej praktyce codziennej.

Od wielu lat istnieje możliwość odbywania tu buddyjskich sesji medytacyjnych, po uzgodnieniu z Lamą Rinczenem i zarezerwowaniu terminu w biurze. Od 2009 r. działa też ośrodek tradycyjnych trzyletnich odosobnień "Benchen Drubde Osal Ling w Polsce", w którym kształcą się polscy i zagraniczni lamowie. Centrum, o którym wspominamy, jest miejscem spokojnym, oddalonym od siedlisk ludzkich, ale z dobrą możliwością komunikacyjną.

W 2010 r., współfinansowany przez Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, powstał budynek Centrum Kultury Buddyjskiej. Obecnie budowana jest także świątynia, której Jego Eminencja Sangje Njenpa Rinpocze nadał nazwę Lhakang Dzinlab Trinpung – Świątynia Chmur Błogosławieństw, stupa z relikwiami Kjabdzie Tengi Rinpoczego oraz kuchnia wraz z jadalnią.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do objerzenia materiałów na kanale YouTube Ośrodka: https://www.youtube.com/BenchenPL.

Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami zachęcamy do wejścia na stronę: https://www.benchen.org.pl/pl/

Artykuł opracowano na podstawie materiałów Centrum Buddyjskie Bencien Karma Kamtsang.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: